Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu PolySMART Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali
  Okres realizacji: 1.06.2006 - 31.05.2010
  Koordynator projektu:

  Dr. Hans-Martin HenningFraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE

  Partnerzy:
  1. Fraunhofer-Gesellschaft żur Foerderung der angewandten Forschung e.V.
  2. Hógskolan Dalarna
  3. Besel S. A.
  4. ClimateWell AB
  5. Fredrik Setterwall Konsult AB
  6. Kungliga Tekniska Hoegskolan
  7. IKERLAN Technological Research Centre.
  8. Rotartica S. A.
  9. Joanneum Research-Forschungsgesellschaft m.b.H.
  10. FA. TEC Thermic Energysystems & Consulting GmbH
  11. Behaltertechnik Pink Ges.m.b.H.
  12. Schneid GmbH
  13. S.O.LI.D. Gesellschaft fur Solarinstallation und Design m.b.H.
  14. Weingut Ing. Johannes Peitler
  15. PSE GmbH -Forschung Entwicklung Marketing
  16. Sortech Aktiengesellschaft
  17. Technische Werke Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft
  18. TEDOM-VKS s.r.o.
  19. Energy research Centre of the Netherlands
  20. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  21. Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e lnovacao
  22. AO SOŁ – Energias Renovaveis, LDA.
  23. EuroSolar – Energias Alternativas, Lda.
  24. Politecnico di Milano
  25. Avesco AG
  26. M.Conde Engineering
  27. Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research
  28. ROBUR S.p.A.
  29. Bavarian Center for Applied Energy Research
  30. Phoenix SonnenWaerme AG
  31. Technische Universitat Berlin
  32. University of Malta
  Strona internetowa: http://www.polysmart.org/cms/front_content.php?idcat=57
  Cel projektu:

  Celem nadrzędnym projektu było przyspieszenie rozwoju rynku małych i średnich instalacji opartych o systemy poligeneracji, jak również promocja najnowszych technologii chłodniczych, znacznie przyjaźniejszych dla środowiska niż te wcześniej stosowane.

  Projek miał również na celu wykazanie technicznej możliwości realizacji układów mikrotrigeneracyjnych, określenie obszarów, w których ich zastosowanie byłoby ekonomicznie uzasadnione oraz przygotowanie wytycznych oraz narzędzi projektowych dla projektantów oraz inwestorów. Obok działań badawczych projekt miał na celu propagowanie idei poligeneracji oraz integrowanie różnych środowisk (przemysł – energetyka – nauka – odbiorcy) w celu podjęcia wspólnych wysiłków w tym zakresie.

  Rezultaty projektu:
  • 12 pilotażowych instalacji w 7 europejskich krajach.
  • Opracowanie matematyczno-fizycznego modelu pozwalającego na opracowanie i zoptymalizowanie strategii zastosowania poligeneracji w budynkach. Wyniki z monitoringu posłużyły do kalibracji modelu, po czym wykorzystano go do zbadania zachowania systemu przy różnym zapotrzebowaniu, różnych taryfach na energię i wybranych konfiguracjach systemu. Model uwzględniał wykorzystania wszystkich 12 jednostek badanych w fazie demonstracyjnej.
  • W oparciu o otrzymane wyniki opracowano wytyczne w formie poradnika dla profesjonalistów oraz broszury dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniem lub też promocją rozwiązań opartych o poligenerację.
  • Zorganizowano szkolenia i seminaria we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Polskie seminarium odbyło się w Warszawie 9 stycznia 2010 r.
  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Wiszniewski, awiszniewski@nape.pl