Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 11 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że  III nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” rozpoczął się 18 marca 2019 roku. Nabór będzie miał charakter ciągły i będzie trwał do momentu wyczerpania środków.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.
W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://inwestujwrozwoj.pl/