Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF
  Okres realizacji: 2011-2014
  Koordynator projektu:

  Biuro PolSEFF
  Tel.: +48 22 395 51 20
  Fax.: +48 22 395 51 23
  email: helpline@polseff.org

  Strona internetowa: http://www.polseff.org/
  Cel projektu:

  PolSEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce, z linią kredytową o wartości €150 milionów. Oferta PolSEFF jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych.
  Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona EURO za pośrednictwem uczestniczących w Programie instytucji finansowych (banków i instytucji leasingowych).

  Projekty realizowane w ramach programu PolSEFF można podzielić na trzy główne grupy inwestycji:

  • Inwestycje bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME
  • Projekty dużej skali z obszaru Efektywności Energetycznej, Energii Odnawialnej oraz Budynków
  • Projekty inwestycyjne Dostawców   

  Koordynator w NAPE:

  Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl