Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu PROMOTION 3E Promocja energooszczędnego sprzętu AGD w krajach Europy
  Okres realizacji: 1.11.2008 - 31.10.2011
  Koordynator projektu:

  Escola Superior de Techniologia de Setubal (Politechnika Setubal – Portugalia)

  Partnerzy:

  ENA - Energy and Environment Agency of Arrábida - Portugalia
  FS - Social Factor – Portugalia
  AREAC - Energy and Environment Agency of Centre Region – Portugalia
  AGENA - Agency for Energy and the Environment in the Province of Teramo – Włochy
  TUC-ENV - Technical University of Crete – Grecja
  NIEA - Northern Ireland Energy Agency – Wlk. Brytania
  TGZ-BZ - Bautzen Innovation Centre – Niemcy
  EOAEN - Chambers Group for the Development of Greek Isles – Grecja
  NAPE – Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA – Polska
  APEA - Energy Agency of the province of Ávila – Hiszpania
  ALEAL Lyon - Local Energy Agency of the Greater Lyon - Francja

  Strona internetowa: http://www.promotion3e.ips.pt/promotion3e/
  Cel projektu:

  I. Informacja i konsultacje dla sprzedawców:
  1. Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych

  • badania rynkowe konsumentów w celu zdefiniowania ich preferencji i sposobu podejmowania decyzji o zakupach
  • analiza przeprowadzonych ankiet wraz z wnioskami

  2. Szkolenia personelu

  • opracowanie materiałów szkoleniowych
  • szkolenia z zakresu jakości energetycznej sprzętu, związków energii ze środowiskiem, sposobu efektywnego użytkowania poszczególnych sprzętów, przepisów prawnych.

  II. Certyfikacja uczestniczących sieci handlowych

  • opracowanie systemu certyfikacji sklepów biorących udział w projekcie
  • opracowanie systemu wyróżniania przeszkolonych pracowników.

  III. Ocena i monitoring

  • monitoring ilości sprzętu sprzedawanego w poszczególnych klasach energetycznych przed i po zakończeniu projektu
  • raport i wnioski

  IV. Rozpowszechnianie i promocja

  • promocja projektu poprzez artykuły prasowe, ulotki, informację mailową
  • stworzenie platformy internetowej pozwalającej na prezentację wyników projektu i wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami
  • opracowanie broszur dla klientów
  • organizacja warsztatów i konferencji
  Rezultaty projektu:
  • podniesienie świadomości klientów dotyczącej efektywności energetycznej sprzętu AGD poprzez kampanię promocyjną
  • obniżenie zużycia energii poprzez zwiększenie udziału w rynku sprzętu o wysokiej jakości energetycznej (klasy A, A+ A++).
  • podniesienie kompetencji sprzedawców i kadry menadżerskiej poprzez szkolenia, warsztaty
  Koordynator w NAPE:

  Małogrzata Popiołek, mpopiolek@nape.pl