Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

poniedziałek, 14 stycznia 2019

W ostatnim czasie pojawił się raport pt.: “Barometr zdrowych domów”, będący już czwartym raportem z tej serii. Został on opublikowany przez Grupę VELUX. W dwóch wcześniejszych edycjach, autorzy skupili się na tym, jaką różnicę wnoszą w życie Europejczyków zdrowe domy oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie. W najnowszej edycji 2018 przedstawiono dodatkowo ważny trend, jakim jest rozwój przedmieść w Europie i Polsce oraz zwrócono uwagę na problem, jakim jest starzenie się zasobów budowlanych. Ogólnoeuropejski raport powstał na podstawie analizy danych zewnętrznych, a także opinii ekspertów reprezentujących różne środowiska związane z branżą budowlaną, a to sprawia, że uwzględnia wiele różnych aspektów.

Jak podają autorzy, każdy z nas spędza średnio 90 proc. czasu w budynkach i bardzo istotne jest aby przeanalizować jaki wpływ na zdrowie ma jakość przestrzeni, w której przebywa człowiek. Znając odpowiednie parametry i ich stan, można spróbować poprawić ich poziom.

Raport został przedstawiony podczas poświęconej mu konferencji. Zgodnie z wynikami opracowania, ponad 70 proc. budynków jednorodzinnych w Polsce stanowią obiekty całkowicie nieocieplone lub ocieplone zbyt cienką warstwą izolacji. Prawie 58 proc. polskich i 65 proc. europejskich  zasobów to budynki starsze niż 40 lat. Dane te wskazują, że państwa europejskie zmagają się ze starzeniem się zasobów mieszkaniowych. Jednym z czynników, który jest szczególnie szkodliwy dla zdrowia, jest mieszkanie w niedoświetlonych budynkach. Raport wskazuje, że niezależnie od tego, który czynnik jest analizowany, domy jednorodzinne w złym stanie i o niskiej jakości mogą mieć bardziej negatywny wpływ na zdrowie niż domy wielorodzinne. Eksperci wskazują, że złe warunki mieszkaniowe oraz zły stan budynków mają większy wpływ na zdrowie niż sytuacja ekonomiczna danej osoby. Badania wskazują, że duża ilość światła dziennego w budynkach ma bardzo istotny wpływ na zdrowie, produktywność oraz samopoczucie mieszkańców i pracowników.

W związku z potrzebą renowacji pojawia się możliwość osiągnięcia znacznej poprawy zdrowia, komfortu i efektywności. Renowacja nie zawsze jest jednak prostym rozwiązaniem i przed właścicielami domów stoi szereg barier. Wśród typowych wymienia się:

  • brak dostępnych i zrozumiałych informacji związanych z korzyściami związanymi z efektywnością i komfortem po wykonaniu renowacji,
  • brak odpowiedniej zachęty,
  • brak wiedzy o opłacalności inwestycji,
  • wysokie koszty transakcyjne dla małych projektów,
  • ograniczony dostęp do kapitału.

W raporcie wskazano rozwiązania, których wynikiem mogłoby być usuwanie tych barier. W szczególności skupiono się na zachętach, technologiach przemysłowych oraz udostępnianiu informacji.

Zarówno podczas konferencji poświęconej „Barometrowi zdrowych domów 2018”, jak i w samym raporcie, poruszono tematykę programu „Czyste Powietrze”. Program wspiera inwestycje zwiększające  efektywność energetyczną budynków istniejących, ale też tych które są w budowie. W związku z narastającymi potrzebami renowacji budynków, każdy program, szczególnie długofalowy, dostępny dla jak największej liczby osób, dofinansowujący przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku jest korzystny z punktu widzenia starzejących się budynków i jakości środowiska pomieszczeń. Wśród uczestników konferencji pojawili się zarówno zwolennicy programu, jak i osoby, które wskazały jego wady. Głównym wnioskiem jest jednak to, że powinny się pojawiać programy, które poprawią jakość budynków.

Zauważa się, że osoby z niskimi dochodami są częściej lokatorami niż właścicielami domów. Często zdarza się, że mieszkają oni w lokalach socjalnych lub komunalnych. Należy wypracować strategie, które przeprowadzą renowację również w tym sektorze, ponieważ korzyści osiągną wszystkie strony. Inwestowanie w obiekty tego typu może znacząco poprawić ogólny stan zdrowia społeczeństwa. W tym miejscu należy wspomnieć, że budynki mieszkalne UE, charakteryzujące się złą Jakością, kosztują gospodarkę około 194 mld EUR rocznie. Na kwotę tę składają się koszty bezpośrednie związane z opieką zdrowotną i powiązanymi usługami medycznymi i socjalnymi, oraz koszty pośrednie, jak utrata produktywności i jakości życia. Szacuje się, że wystarczyłoby około 295 mld EUR, aby podnieść standard mieszkalnictwa do akceptowalnego poziomu. Lokale komunalne, którym poświęcono wiele miejsca w analizowanym raporcie, bardzo często ogrzewane są elektrycznie, a to generuje wysokie koszty eksploatacji. To z kolei jest przyczyną zadłużania się wielu rodzin. Brak funduszy na remont mieszkania, sprawia się ono niszczeje, a warunki życia pogarszają się. Przeprowadzone badania  „Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków” wskazują, że jedną z najbardziej preferowanych modeli publicznego wsparcia mieszkaniowego jest budowa i remonty, tanich w utrzymaniu, mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób ubogich w trudnej sytuacji życiowej. W „Barometrze zdrowych domów 2018” wskazano rekomendacje, które mogłyby poprawić sytuację wielu polskich rodzin. Przede wszystkim gminy powinny postawić sobie za priorytet, zmniejszanie kosztów eksploatacji lokali komunalnych. Powinny także zostać stworzone instrumenty, które zachęcą gminy do remontów podnoszących efektywność energetyczną.

Aby udowodnić, że renowacja, która poprawi efektywność energetyczną, komfort i zdrowie, nie musi być kosztowana, przeprowadzono projekt „RenovActive”. Budynek nienadający się do zamieszkania, znajdujący się na przedmieściach Brukseli, został doprowadzony do odpowiedniego stanu, przy wykorzystaniu standardowego budżetu dla podobnych budynków socjalnych w okolicy. W ramach projektu monitorowana jest skuteczność renowacji. Ustalono, że wprowadzone działania poprawiły stan zdrowia mieszkańców, jakość powietrza w pomieszczeniach oraz mieszkania nie przegrzewają się latem, pomimo braku wykorzystania klimatyzacji. Działania przeprowadzone w pilotażowym budynku, mogą być wzorem dla podobnych budynków w Europie.

Na koniec raportu poruszono również tematykę biur. Jak podają jego autorzy, komfortowe i zdrowe powierzchnie biurowe mogą zwiększyć satysfakcję i produktywność pracowników. Przy wysokich udziałach kosztów pracy, inwestycje tego typu powinny być standardem. Podaje się, że pracownicy biurowi spędzają około 30 proc. swojego całego dnia w biurach. W związku z tym należy przyglądać się temu, co wpływa na wydajne, zdrowe środowisko pracy w pomieszczeniach. Korzyści wynikające z odpowiednich warunków pracy mogą w wielu przypadkach wielokrotnie przewyższać koszty powyższych inwestycji.

Raport „Barometr zdrowych domów 2018” ukazuje jak duże znaczenie dla komfortu i zdrowia może mieć poprawa jakości oraz energooszczędności budownictwa mieszkaniowego. Efektywność energetyczna, wystarczający dostęp do światła dziennego oraz odpowiedni klimat w pomieszczeniach są bardzo ważnymi elementami mającymi wpływ na zdrowe i zrównoważone mieszkalnictwo. Należy informować o powyższych korzyściach i doprowadzić do sytuacji, w której znikną bariery, które do tej pory blokowały rozwój opisanych w raporcie działań oraz zostaną zastosowane wskazane rekomendacje.

 

na podstawie raportu: "Barometr zdrowych domów"