Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu RENAISSANCE: Renewable integration and Sustainability in energy communities
  Okres realizacji: 2019-2022
  Koordynator projektu: VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgia
  Partnerzy:
  1. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – Belgia / KOORYNATOR PROJEKTU/
  2. IKERLAN S COOP - Hiszpania
  3. ATOS SPAIN SA – Hiszpania
  4. DEEP BLUE SRL - Włochy
  5. Ingenieria Everis – Hiszpania
  6. OCA MOUNTAIN RESORT MANZANEDA - Hiszpania
  7. FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS - Hiszpania
  8. DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE - Grecja
  9. CERTH – Center for research & technology Hellas -  Grecja
  10. BAX INNOVATION CONSULTING SL - Hiszpania
  11. SDM-Projects BVBA - Belgia
  12. Narodowa Agencje Poszanowania Energii SA – Polska
  13. ABB OF ASEA BROWN BOVERI - Belgia
  14. SUNAMP LIMITED _ Wielka Brytania
  15. Gemeente Eemnes - Holandia
  Strona internetowa: https://www.renaissance-h2020.eu/
  Cel projektu:

  Celem projektu RENAISSANCE jest opracowanie łatwego do replikacji podejścia do projektowania i obsługi lokalnych zintegrowanych systemów energetycznych. W ramach projektu zostaną opracowane modele lokalnych systemów energetycznych, które spełnią lub przekroczą unijny cel 27% OZE we wszystkich źródłach energii, przy równych lub niższych kosztach energii w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami.