Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 08 maja 2019

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. koordynuje rozpoczynający się projekt dotyczący głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w miastach w Polsce. NAPE od 1994 roku pomaga samorządom w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł energii i oświetlenia. Połączenie tej wiedzy i doświadczenia, także pozostałych partnerów projektu pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

W naszym projekcie chcemy wspólnie z zainteresowanymi samorządami przygotować i przeprowadzić głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym trybie wykorzystuje się zasady umów o poprawę efektu energetycznego, gdzie spłata inwestycji następuje z oszczędności w kosztach energii. Samorządom zainteresowanym udziałem w projekcie oferujemy szkolenie oraz dofinansowanie doradztwa prawno-ekonomicznego i technicznego niezbędnego do przygotowania zamówienia publicznego, co w efekcie przyczyni się do rozpoczęcia postępowanie ukierunkowanego na wybór realizatora przedsięwzięcia

Celem projektu jest zwiększenie skali głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w miastach w Polsce. Drogą do osiągnięcia tego celu jest przetestowanie wszechstronnego produktu, który pomoże samorządom terytorialnym i firmom ESCO przygotować, sfinansować i prawidłowo przeprowadzić Umowy o poprawę Efektywności Energetycznej w formule ESCO. Produkt będzie obejmował instrument finansowy zawierający finansowanie prywatne i publiczne, zestaw standardowych dokumentów, takich jak umowa
o poprawę efektywności energetycznej, przepisy dotyczące zamówień publicznych, przewodnik dla inwestorów, standard techniczny i narzędzie oprogramowania do weryfikacji i rozliczania charakterystyki energetycznej wynikającej z umów zawartych między gminami, a firmami ESCO do głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

W ramach realizacji projektu będą podjęte następujące działania:

  1. Opracowanie i upowszechnienie standardowych modelowych wzorów dokumentów takich jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, SIWZ, poradnik – baza wiedzy
  2. Stworzenie softwaru ułatwiającego samorządom podejmowanie decyzji inwestycyjnych
  3. Uruchomienie nowych instrumentów wsparcia finansowego dedykowanych do specyfiki projektów realizowanych w ramach Umów o Poprawę Efektywności Energetycznej
  4. Szkolenia, warsztaty i pilotażowe doradztwo dla zainteresowanych samorządów

Partnerzy projektu:

  • Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełni rolę koordynatora projektu

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., od 1994 roku pomaga samorządom
w przygotowaniu, finansowaniu i przeprowadzaniu projektów termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł  energii i oświetlenia.

  • EcoScada

EcoScada to firma zajmująca się oprogramowaniem zarządzania energią w budynkach, monitoringiem jej zużycia i rozliczaniem umów o poprawę efektywności energetycznej.

  • Instytut-PPP

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, pełni funkcję doradcy prawno-ekonomicznego

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają nas:

Promar jest firmą inżynierską, która swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od 1994 roku. Promar jest liderem na polskim rynku w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC. Climate-KIC to stowarzyszenie publiczno-prywatne, którego celem jest wspieranie innowacji służących ograniczaniu zmian klimatycznych.

Więcej informacji o projekcie: https://esco-samorzady.pl/