Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 21 marca 2018

„SMART CITY – założenia i perspektywy”
10 kwietnia 2018 r. | Warszawa


Ogólnopolski Kongres „SMART CITY - założenia i perspektywy” – jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Celem wydarzenia jest budowa płaszczyzny współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie „SMART CITY” między przedsiębiorcami, a władzami samorządowymi oraz biznesem.

Patronat Honorowy:

 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość
 • Ambasada Francji
 • Ambasada Niemiec
 • Ambasada Szwecji
 • Związek Powiatów Polskich
 • Narodowa Agencja Poszanowania Energii
 • Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Polski Związek Pracodawców Ochrona
 • Związek Miast Polskich
 • Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki
 • Warszawska Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Polska Sieć „Energie Cites”
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej


Patronat Wspierający:

 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Stowarzyszenie Inżynierów Komunikacji
 • Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • Wschodnia Izba Gospodarcza


Proponowana tematyka kongresu:

I. DEBATA OTWIERAJĄCA - Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.
II. SESJA PLENARNA - Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
III. PANEL DYSKUSYJNY - Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
IV. PANEL DYSKUSYJNY - Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura i transport.

>>PROGRAM KONFERENCJI<<

Paneliści, którzy wystąpią podczas kongresu:

 • Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
 • Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta  Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Dyrektor Wykonawczy CIFAL Płock
 • dr Krzysztof Gawkowski - Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa
 • Bartosz Mysiorski - Ekspert ds. PPP, Doradca Zarządu, Fundacja Centrum PPP
 • Witold Kuźnicki - Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o.
 • Prof. PW dr hab. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
 • Szymon Ciupa - Ekspert Smart City i GIS, smartcity-expert.eu
 • Paweł Buczak - Prezes Zarządu, Certyfikacja Infrastruktury Transportu Sp. z. o.o.
 • Marek Rymarz - Wiceburmistrz, Urząd Miejski w Nysie
 • Angelika Jarosławska - Wiceprezes, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0
 • Joanna Wis-Bielewicz - Senior Project Manager, Adelphi
 • dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 • Emilia Piotrowska - Członek Zarządu, Warszawski Alarm Smogowy
 • Piotr Derejczyk - Wójt, Gmina Miedźno
 • Daniel Larsson - Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie
 • dr Rafał Cieślak - Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet  Warszawski
 • Matthias Rehm - Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa
 • J.J. Singh - Członek zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza
 • Marek Mroczkowski - Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii


Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
 • władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
 • przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
 • władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
 • inwestorów krajowych i zagranicznych / - przedsiębiorców / media branżowe
 • organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu

Więcej informacji na stronie: www.successpoint.pl/smart-2018-warszawa

Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny>

--
Kontakt ds. organizacji i współpracy partnerskiej:
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl