Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

poniedziałek, 08 października 2018

W nocy z 7 na 8 października 2018 roku w Korei Południowej odbyło się spotkanie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). Podczas 48 sesji przyjęto specjalny raport pt.

„Global Warming of 1.5 °C
an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”.

Tłumaczenie PL:

Globalne ocieplenie o 1,5 ° C
specjalne sprawozdanie IPCC na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5 °C powyżej poziomu sprzed epoki industrialnej i związanych z tym globalnych źródeł emisji gazów cieplarnianych, w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem i wysiłkami na rzecz wyeliminowania ubóstwa.

Raport podaje, że wzrost średniej temperatury o 1,5 °C, będzie miał znacznie poważniejsze skutki, niż wcześniej uważano (ekstremalne temperatury, susze, powodzie i wzrost ubóstwa). Gdy wzrost ten zostanie osiągnięty, zmiany klimatyczne będą najprawdopodobniej nieodwracalne (po szczycie klimatycznym z Paryża podawano, że granicą bezpieczeństwa są 2 °C). W raporcie podkreślono, że ograniczenie ocieplenia o 1,5 °C jest jeszcze możliwe, ale z każdym rokiem będzie coraz trudniej osiągnąć ten cel. Stwierdzono również, że działalność człowieka wpływa znacznie bardziej na zmiany klimatu, niż wcześniej sądzono. Trzeba podjąć jak najszybciej odpowiednie działania, bo wkrótce może być za późno. Na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach, który odbędzie się w grudniu 2018 roku, niniejszy raport będzie głównym omawianym dokumentem.


Raport, wnioski i inne przydatne informacje, aktualności, komentarze z nim związane:


zdjęcie raportu ze strony: http://www.ipcc.ch/report/sr15/