Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu SUMMERHEAT Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji
  Okres realizacji: 01.11.2006 - 31.12.2008
  Koordynator projektu:

  Nils Thamling
  Berliner Energieagentur GmbH, Niemcy
  E-mail: thamling@berliner-e-agentur.de
  Tel: 0049 30 29 33 30 38

  Partnerzy:

  Fernwärme Wien GesmbH, Austria
  Österreichische Energieagentur (AEA), Austria
  Euroheat & Power, Belgia
  CITYPLAN spol. s.r.o., Czechy
  Energy Consulting Network A/S , Dania
  Københavns Energi, Dania
  Rhonalpenergie-Environnement (RAEE), Francja
  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE), Polska

  Strona internetowa: http://eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=1746
  Cel projektu:
  • Uzyskanie ogólnego obrazu rynku na Summerheat w Europie.
  • Opis warunków ramowych (technologicznych i formalno-prawnych) w krajach uczestniczących w projekcie i opracowanie sposobów znoszenia barier.
  • Określenie strategii skutecznego wprowadzenia na rynek technologii Summerheat oraz zakresu niezbędnych działań w tym kierunku.
  • Pokonywanie barier poprzez konkretne działania skierowane do osób mających kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji na poziomie krajowym i międzynarodowym – stworzenie zaleceń dla strategii postępowania.
  • Budowanie współpracy z inwestorami, władzami lokalnymi, właścicielami sieci ciepłowniczych.
  • Wprowadzenie w życie strategii popularyzacji technologii Summerheat, zachęcającej do uczestnictwa w programie pozostałe państwa europejskie.
  Rezultaty projektu:
  • poznanie potencjalnych możliwości zastosowania Summerheat w regionach biorących udział w projekcie
  • ekologiczna i ekonomiczna ocena technologii produkcji chłodu z ciepła sieciowego
  • raport o dostępnych technologiach
  • przewodnik jak krok po kroku wykonać projekt (dla inwestorów i wykonawcy)
  • strategie zwiększenia zużycia Summerheat (dla firm zajmujących się dostawą energii)
  • propozycje skutecznych rozwiązań prawnych (dla osób mających wpływ na politykę i lobbystów)
  • rozpowszechnienie informacji o konsekwencjach wprowadzenia w życie projektu wśród dużej liczby osób (we wszystkich grupach docelowych)

  Ponieważ regiony, które wzięły udział w projekcie mają bardzo zróżnicowaną charakterystykę (populacja, potencjał ekonomiczny, klimat itd.), ich wyniki są potencjalnie możliwe do osiągnięcia w regionach o porównywalnej charakterystyce, co może zachęcić kolejne regiony do zastosowania proponowanych rozwiązań technologicznych.

  Relacje z polskich seminariów warsztatowych projektu dostępne w Archiwum.

  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Wiszniewski, awiszniewski@nape.pl