Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu TABULA Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej
  Okres realizacji: 1.05.2009 - 30.04.2012
  Koordynator projektu:

  IWU  -  Institute for Housing and Environment - Niemcy

  Partnerzy:

  ADEME  -  Agence de l'Environment e  de la Maîtrise de l'Energie  -  Francja           
  AEA   -  Austrian Energy Agency – Austria
  BCEI ZRMK  -  Building and Civil Engineering Institute - Słowenia 
  Energy Action  -  Energy Action Limited  - Irlandia
  NAPE  -  Narodowa Agencja Poszanowania Energii   -  Polska
  NOA  -  National Observatory of Athens – Grecja
  POLITO -  Politecnico di Torino  - Włochy  
  SBi  -  Danish Building Research Institute  - Dania  
  SOFENA  -  Sofia Energy Agency  - Bułgaria
  STU-K   -  Structural Design  -  Czechy        
  VITO   -  Flemish Institute of Technological Research -  Belgia  

  Strona internetowa: http://episcope.eu/index.php?id=97
  Cel projektu:

  Celem  projektu TABULA realizowanego z środków Unii Europejskiej w ramach programu Inteligent Energy Europe jest stworzenie spójnej typologii budynków mieszkalnych we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.
  Każda modelowa typologia zawiera budynki pogrupowane wg. kategorii wiekowych oraz specyficznego przeznaczenia, przy czym założeniem projektu jest, aby każdy z krajów w nim uczestniczący opracował własną tablicę, zgodnie a krajowymi potrzebami i charakterystyką budynków w danym kraju.

  Koordynator w NAPE:

  Małogrzata Popiołek, mpopiolek@nape.pl