Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu UMBRELLA Innowacje w modelu biznesowym dla budynków o wysokiej wydajności wspierane przez optymalizację w całym cyklu życia
  Okres realizacji: 1/09/2012 - 31/08/2015
  Koordynator projektu:

  Integrated Environmental Solutions Ltd.
  Ruth Kerrigan, ruth.kerrigan@iesve.com

  Partnerzy:
  • University College Cork (Irlandia)
  • Trinity College Dublin (Irlandia)
  • LGI Consulting (Francja)
  • STAM (Włochy)
  • Exeter University (UK)
  • D’Appolonia (Włochy)
  • Solintel (Hiszpania)
  • NAPE (Polska)
  • E++ (Włochy)
  Strona internetowa: http://www.umbrella-project.eu/
  Cel projektu:

  Projekt UMBRELLA koncentruje się na tworzeniu nowych innowacyjnych modeli biznesowych dostosowanych do różnych interesariuszy (np. Właściciela budynku, użytkownika budynku, firmy zarządzającej, władz publicznych itp.), rodzajów budynków, klimatu i polityki.
  Modele biznesowe będą analizować zróżnicowane bodźce interesariuszy oraz politykę i regulację w zależności od lokalizacji budynku. Obejmuje to modele finansowe, organizacyjne i umowne, aby:

  • zapewnić dostęp do finansowania
  • przedstawić koszty i ROI
  • opisać kroki wymagane do wdrożenia
  • opisać produkty i usługi wymagane do wdrożenia
  • zawrzeć umowy wymagane w celu zapewnienia wdrożenia rozwiązania
  • nakreślić wymagane umowy, aby zapewnić osiągnięcie celów w zakresie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla

  Modele biznesowe zostaną opracowane dla całego cyklu życia budynku. Ich wdrożenie zostanie osiągnięte poprzez opracowanie zestawu narzędzi energetycznych, który zapewni dostęp do usług i narzędzi dla:

  • Projektowania i budowy wysokowydajnych budynków
  • Modernizacji rozwiązań dla istniejących budynków, aby zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla
  • Rozwiązania zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym do optymalizacji energii „operacyjnej” budynków
  • Rozwiązania dotyczące końca okresu eksploatacji w celu unieszkodliwienia, ponownego użycia lub ponownego cyklu komponentów budowlanych

  Modele biznesowe i zestaw narzędzi UMBRELLA zostaną połączone za pośrednictwem dynamicznego internetowego portalu internetowego. Pozwoli to na generowanie i rekomendowanie modeli biznesowych, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do informacji i umożliwiając interakcję i komunikację między interesariuszami w oparciu o obecne technologie internetowe. Portal będzie również zapewniać otwartą architekturę, aby umożliwić uwzględnienie innych narzędzi i usług związanych z projektowaniem, monitorowaniem i wycofywaniem z użycia. Pozwala to użytkownikowi wybrać najlepszy zestaw narzędzi do konkretnego przypadku użycia.