Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 28 czerwca 2018

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest w końcowej fazie przygotowań. Aktualnie oczekujemy poprawek, które powinny odnieść się do wniosków wypracowanych podczas konsultacji społecznych. Według ME ustawa zostanie przyjęta w III lub IV kwartale tego roku.

W związku z powyższym zespół CBE Polska organizuje szóstą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku w Warszawie.

Jednym z głównych celów projektu ustawy są: redukcja niskiej emisji i wsparcie rozwoju instalacji o mocy do 50 MW. Poziom wsparcia ma być uzależniony od produkcji ciepła na cele komunalne. Szykowane przepisy mają umożliwić również rozwój najmniejszych instalacji – przy pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw. Projektodawcy założyli wzrost poziomu inwestycji oraz utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach.

Seminarium ma charakter wykładowo-dyskusyjny. W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości inwestowania w kogenerację zasilaną biomasą, gazem, biogazem, odpadami i paliwami węglowymi. Eksperci zaangażowani w Seminarium oszacują i omówią opłacalność budowy lub modernizacji poszczególnych zakładów biorąc pod uwagę ich wielkość, lokalizację i dobrane technologie oraz skomentują wpływ systemów wsparcia na rozwój CHP, a także zwrócą uwagę, jak czytać prognozy wyliczające czas zwrotu nakładów inwestycyjnych w obliczu innych regulacji dla sektora energetycznego. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz podmiotów zaangażowanych w spotkanie dostępne są na stronie internetowej projektu:

http://cbepolska.pl/pl/vi-seminarium-czynniki-rozwoju-inwestycji-kogeneracyjnych.html

Do udziału w seminariumzapraszamy przede wszystkim przedstawicieli:

  • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
  • przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc.)
  • przedsiębiorstw rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby oczyszczalni ścieków
  • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód (m.in. duże klimatyzowane budynki biurowe i mieszkalne, hotele, baseny, szpitale)
  • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • firm doradczych i kancelarii prawnych
  • przedsiębiorstw z sektora budownictwa przemysłowego oraz wykonawców projektów
  • banków finansujących inwestycje energetyczne
  • rządu, samorządów, branżowych izb i stowarzyszeń