Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 03 października 2018

W dniach 27-28.09.2018 roku w Giżycku odbyła się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

Główną częścią wydarzenia była debata poprowadzona przez Michała Świąteckiego (Enea Ciepło sp. z o.o), w której uczestniczyli goście (NFOŚiGW, PB, IGCP, NAPE, PZITS). Tematem przewodnim debaty był: „Fordewind czy bajdewind – jakie wiatry dla ciepłownictwa?”. Zgromadzeni poruszyli kilka ważnych tematów dotyczących ciepłownictwa:

  1. Perspektywy modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych w świetle obowiązujących przepisów.
  2. Efektywna sieć ciepłownicza (ESC): uwarunkowania spełnienia wymagań ESC, wpływ posiadania ESC na finansowanie modernizacji.
  3. Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań środowiskowych związanych z konkluzjami BAT – czy czeka nas dekarbonizacja źródeł ciepła.
  4. Ustawa o efektywności energetycznej i jej konsekwencje.
  5. Dezagregacja (rozgrupowanie) węzłów grupowych – uwarunkowania realizacji i zasadność podejmowania tych działań przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Pod koniec debaty próbowano ocenić, jaki będzie wyglądał system ciepłowniczy przyszłości.

Przez pozostałą część wydarzenia przedstawiane były prezentacje organizatora i gospodarza. Ideą Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja nowych technologii i produktów z zakresu inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska, a w szczególności ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Dzięki temu, że uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele firm ciepłowniczych, wodociągowych i gazowniczych, biur projektowych, jak i firmy branżowe prezentujące swoje produkty i nowe technologie, wydarzenie pozwoliło na dyskusję między różnymi środowiskami zaangażowanymi w sektor ciepłowniczy, a to powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora w najbliższej przyszłości.