Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii w ramach konsorcjum „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Wyszehradu poprzez lepszą efektywność energetyczną budynków" współorganizuje Warsztat „Buildings for the Visegard Future”, który odbędzie się podczas Europejskiego Forum Efektywności Energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej ( C4E Forum - http://www.c4eforum.net/ ).

Warsztat “Buildings for the Visegard Future”, odbędzie się drugiego dnia Forum tj. 14 czerwca. Podczas spotkania przedstawione zostanie studium porównawcze ( dostępne w wersji angielskiej tutaj) wykonane przez ekspertów V4, oraz poruszone zostaną kwestie takie jak:

  • ramy prawne w krajach V4 dotyczące certyfikacji energetycznej, innowacji, renowacji budynków przy zmniejszonym finansowaniu z UE oraz rozwój rynku nieruchomości na wynajem;
  • najlepsze praktyki w tych obszarach i bariery dla dalszych działań;
  • potencjał wspólnego wysiłku wyszehradzkiego w przekształcaniu budynku w energooszczędną, zdrową, zrównoważoną i przystosowaną do zmiany klimatu infrastrukturę.

Zapraszamy uczestników C4E Forum do udziału w Warsztacie oraz naszych czytelników do zapoznania sę ze studum porównawczym.