Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu Weryfikacja rezultatów projektu “Bucharest S1 thermal rehabilitation”
  Okres realizacji: 02/2012 - 06/2012; 02/2013 - 05/2013; 08/2013 - 11/2013
  Zleceniodawca:

  Europejski Bank Inwestycyjny

  Rola NAPE:

  Koordynator / główny wykonawca

  Partnerzy:

  Rumuńskie Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

  Cel projektu:

  Weryfikacja rezultatów termomodernizacji budynkow mieszkalnych w dzielnicach Bukaresztu. Projekt wsparty ze srodków EBI.

  Zakres prac:

  Weryfikacja dokumentacji oraz wykonanych robót.

  Rezultaty projektu:

  Raporty dla EBI stwierdzające poprawność lub brak poprawności wykonanych prac.

  Koordynator w NAPE:

  Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl