Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 27 lutego 2019

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Zaprasza do udziału w XIX edycji ogólnopolskiego spotkania audytorów

XIX Forum Termomodernizacja 2019
Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego
budownictwa

3 kwietnia 2019 r., budynek Tower-Service ul. Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa


Zbliża się termin XIX Forum Termomodernizacja, dorocznego spotkania członków Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Jest to przede wszystkim okazja do osobistych kontaktów i możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami z zakresu poszanowania energii. Wydarzenie to tradycyjnie gromadzi audytorów, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z obszaru efektywności energetycznej. Temat przewodni najbliższej edycji Forum to: „Odnawialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa”.

Szczegółowy Program Forum dostępny jest na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy.

Koszt uczestnictwa w Forum wynosi dla Członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi składkami
100,- zł, dla pozostałych osób 200,- zł

Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji. W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub informacji udzieli Pani Beata Kawczyńska (22)50 54 661, zae@zae.org.pl


Ze względów organizacyjnych wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ZAE: 
ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661


Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija 18 marca 2019 r.
Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką spotkania, o możliwości uczestnictwa w Forum decyduje data wpłynięcia zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty za uczestnictwo.