Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

piątek, 25 maja 2018

Dnia 15 maja 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie pt. "Okrągły stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce". Wydarzenie było organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z Ministerstwem Energii, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz UN Environmental Finance Initiative (UNEP FI).

Tło spotkania:

W ramach inicjatywy „Inteligentne finanse na rzecz inteligentnych budynków” Komisja Europejska organizuje serię spotkań pod nazwą „Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych” (Forum SEI) na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy interesariuszami sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania programów inwestycyjnych i schematów finansowania na szeroką skalę. Fora SEI będą się składać z ponad 30 wydarzeń w 15 państwach członkowskich w latach 2016-2019; informacje o wcześniejszych i nadchodzących wydarzeniach można znaleźć na stronie SEI forums.

Pierwsza konferencja regionalna poświęcona finansowaniu efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie odbyła się w Warszawie 30 listopada 2017 r. Wydarzenie zgromadziło około 130 uczestników zajmujących się finansowaniem efektywności energetycznej, w tym m.in. przedstawicieli sektora finansowego, przedstawicieli rządu, sektora efektywności energetycznej, w tym organizatorów projektów, instytucje regionalne i lokalne. Prezentacje z tego wydarzenia można znaleźć tutaj.

Celem krajowego Okrągłego Stołu jest kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyk biznesowych. "Okrągły stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej w Polsce" był prowadzone w formie warsztatów w małych grupach tematycznych umożliwiających wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Wydarzenie organizowane było w ramach umowy z Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych, finansowanej ze środków programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, zarządzanej przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).

Więcej informacji, agenda oraz PREZENTACJE znajdują się na stronie wydarzenia.

Podsumowanie konferencji można przeczytać na stronie NFOŚiGW.