Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

środa, 30 stycznia 2019

Za nami "Smart Communications & Technology Forum", będące cyklicznym wydarzeniem, którego tematyka związana jest z ogólnie pojętą tematyką inteligentnych sieci oraz opomiarowaniem (AMI). Organizatorem wydarzenia było CBE Polska.

Na wydarzeniu zebrano ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, w tym z Polski, Austrii, Litwy, Czech, Finlandii, Hiszpanii. Paneliści przygotowali prezentacje związane zarówno z zagadnieniami prawnymi, jak i technicznymi. Przedstawiono różne „Case study”, przykładowych działań, które zostały wdrożone w poszczególnych krajach, przeanalizowane i z których można wyciągnąć wnioski. W zależności od modelu działania rynku, uwarunkowań prawnych, społecznych, technicznych wynikają konkretne doświadczenia, które zostały omówione podczas Forum.

Wśród uczestników wydarzenia pojawili się przedstawiciele rynku, w tym kadra zarządzająca oraz eksperci sektora energetycznego, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego, dostawcy produktów i rozwiązań technologicznych, firmy doradcze i inżynieryjne, instytucje finansowe jak również przedstawiciele rządu oraz pozostali zainteresowani tematyką inteligentnych rozwiązań.

Podczas ósmej edycji skupiono się przede wszystkim na trzech zagadnieniach dotyczących wdrażania inteligentnych rozwiązań:

  • narzędzia komunikacyjne,
  • jakość sieci, zwłaszcza w obliczu wyzwać takich jak przyłączanie odnawialnych źródeł czy ładowanie samochodów elektrycznych,
  • współpraca z klientem poprzez możliwości oferowania nowych usług dzięki smart meteringowi/gridowi.

Wydarzenie zebrało w jednym miejscu polskich oraz zagranicznych ekspertów z dziedziny inteligentnych rozwiązań w energetyce. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy uczestnikami forum. Obecnie w energetyce pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań związanych z inteligentnym zarządzaniem siecią, opomiarowaniem i analizą danych. Niektóre rozwiązania są promowane, inne mniej znane, mniej dostępne. Wraz z rozwojem wiedzy i technologii oraz szerszym dostępem do niej, spadkiem cen, ale też potrzebą ciągłego rozwoju, coraz powszechniejsze będzie wdrażanie inteligentnych rozwiązań.