Strona główna>Opis projektu

  Opis projektu

  Nazwa projektu ZEBRA2020 - Nearly-Zero Energy Building Strategy 2020
  Okres realizacji: 01/04/2014 - 30/09/2016
  Koordynator projektu:

  Technische Universitaet Wien, Austria

  Partnerzy:
  1. Buildings Performance Institute Europe ASBL, Belgia
  2. Centre internacional de Metodes Numerics en Enginyeria, Hiszpania
  3. Ecofys Germany GmbH, Niemcy
  4. Enerdata SAS, Francja
  5. Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano, Włochy
  6. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polska
  7. Stiftelsen Sintef, Norwegia
  Strona internetowa: http://zebra2020.eu/
  Cel projektu:

  Projekt bezpośrednio odnosi się do priorytetów związanych z efektywnością energetyczną oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz znaczeniu monitorowania transformacji rynku ku prawie zero energetycznym budynkom. Strategie prawie zero energetycznych budynków w projekcie ZEBRA2020 bazują na monitorowaniu rynku, poprzez bazy danych o Europejskim sektorze budowlanym, świadectwach charakterystyki energetycznej, pokazowych prawie zero energetycznych budynkach oraz planach energetycznych i strategii do roku 2030. Projekt obejmuje 17 krajów europejskich (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Litwa, Luksemburg, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) oraz około 89% budynków i populacji w Europie.

  Główne cele projektu:

  1. Śledzenie transformacji do prawie zero energetycznych budynków (nZEB) na rynku budowlanym
  2. Dostarczenie rekomendacji i strategii rozwoju budynków prawie zero energetycznych
  3. Asystowanie i współpraca z przemysłem budowlanym, z decydentami na poziomie Unii Europejskiej i krajów członkowskich, z agencjami energetycznymi w celu rozwoju struktur przyspieszających powstawanie budynków prawie zero energetycznych
  Rezultaty projektu:
  1. Scenariusze przekształcenia rynku do nZEB oraz strategie do i powyżej roku 2020
  2. Bazy danych pozwalające na śledzenie/monitorowanie przekształcenia rynku do nZEB dla wybranych Krajów Członkowskich
  3. Porównanie między krajami barier, katalizatorów oraz najlepszych praktyk, szczególnie w odniesieniu do aspektów  ekonomicznych
  4. Rekomendacje do przyspieszenia przekształcenia rynku do nZEB
  5. Narzędzie do śledzenia/monitorowania nZEB z ich szczegółowa bazą danych
  Koordynator w NAPE:

  Andrzej Rajkiewicz, arajkiewicz@nape.pl