Strona główna>O NAPE>IBP>Oferta IBP>Adaptacja projektów

Adaptacja projektów

IBP wykonuje na zlecenie deweloperów, projektantów, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych adaptacje projektów budynków do standardu pasywnego i energooszczędnego. Podstawą adaptacji jest szczegółowa analiza projektu przeprowadzona przy wykorzystaniu programów komputerowych. Stosowane programy pozwalają na symulowanie zjawisk cieplno-wilgotnościowych zachodzących w budynku oraz określenie jego charakterystyki energetycznej.

Proces adaptacji projektu do standardu pasywnego lub energooszczędnego dotyczy:

  • kształtu bryły budynku pod kątem osiągnięcia optymalnego współczynnika A/V,
  • rozmieszczenia powierzchni przezroczystych,
  • zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie,
  • zmniejszenia strat ciepła na wentylację,
  • podniesienia sprawności systemu ogrzewania i przygotowania c.w.u.,
  • zastosowania odnawialnych źródeł energii,
  • zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną.


Współpraca z IBP pomoże Państwu stworzyć projekt budynku na miarę XXI wieku.