Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Adaptacja projektu domu do standardu energooszczędnego

Adaptacja projektu domu do standardu energooszczędnego

Cel

Celem prac jest adaptacja istniejącego lub tworzonego projektu budynku do standardu budynku energooszczędnego lub niskoenergetycznego. Głównym kryterium osiągnięcia standardu energooszczędnego jest uzyskanie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania ≤ 70 kWh/m2a, a dla standardu niskoenergetycznego ≤ 45 kWh/m2a. Adaptacja jest kompleksowa i obejmuje wszystkie elementy budynku wpływające na jego efektywność energetyczną.

Zakres

ETAP I

 1. Wykonanie analizy energetycznej domu na podstawie istniejącego projektu
 2. Identyfikacja możliwych usprawnień i określenie ich wpływu na bilans energetyczny budynku. Usprawnienia będą miały na celu:
  a) zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie – zwiększenie izolacyjności przegród zewnętrznych, redukcja mostków termicznych, zastosowanie nowoczesnej stolarki okiennej
  b) zmniejszenie strat ciepła na wentylację – zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i rozpatrzenie zasadności wykonania gruntowego wymiennika ciepła
  c) podniesienie efektywności energetycznej systemu grzewczego
  d) podniesienie efektywności energetycznej systemu przygotowania c.w.u.
 3. Wybór optymalnego zestawu usprawnień modernizacyjnych:
  a) zaprezentowanie inwestorowi wpływu poszczególnych usprawnień na charakterystykę energetyczną budynku
  b) konsultacje z inwestorem zmierzające do wyboru optymalnego zestawu usprawnień

ETAP II

 1. Opracowanie rozwiązań szczegółowych stanowiących założenia techniczno-ekonomiczne dla energooszczędnej wersji domu. Rozwiązania szczegółowe będą dotyczyły:
  a) rozwiązań detali konstrukcyjnych wolnych do mostków termicznych
  b) sposobu montażu stolarki okiennej
  c) konsultacji w zakresie projektu instalacji wentylacyjnej i gruntowego wymiennika ciepła
  d) konsultacji w zakresie projektu systemu grzewczego i przygotowania c.w.u.
 2. Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i obliczeniowej mocy grzewczej dla energooszczędnej wersji domu.
 3. Obliczenie szacunkowych rocznych kosztów ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym

ETAP III (na życzenie klienta)

 1. Nadzór na etapie wykonawczym
 2. Wydanie świadectwa energetycznego i certyfikatu IBP
 3. Uzyskanie certyfikatu PHI w Darmstadt

Metody analizy, stosowane narzędzia

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. zostanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Obliczenia projektowego obciążenia cieplnego zostaną wykonane zgodnie z Polską normą PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientami

Jerzy Kwiatkowski, jkwiatkowski@nape.pl, tel. 22 505-47-41