Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Adaptacja projektu domu jednorodzinnego do standardu pasywnego

Adaptacja projektu domu jednorodzinnego do standardu pasywnego

Cel

Celem prac jest adaptacja istniejącego lub tworzonego projektu budynku do standardu budynku pasywnego. Głównym kryterium osiągnięcia standardu pasywnego jest uzyskanie wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania ≤ 15 kWh/m2a i wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania c.w.u., pracy urządzeń elektrycznych, oświetlenia, wyposażenia AGD i RTV ≤ 120 kWh/m2a. Adaptacja jest kompleksowa i obejmuje wszystkie elementy budynku wpływające na jego efektywność energetyczną.

Zakres

ETAP I

 1. Wykonanie analizy energetycznej – w zakresie zapotrzebowania na energię zespołu domu jednorodzinnego na podstawie projektu wstępnego
 2.  Identyfikacja usprawnień pozwalających na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania domu jednorodzinnego do poziomu 15 kWh/m2a. Usprawnienia będą dotyczyły:
  a) kształtu bryły budynku pod kątem osiągnięcia optymalnego współczynnika A/V
  b) zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie – określenie wymaganej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, redukcji mostków cieplnych, określenie wymaganej izolacyjności cieplnej stolarki okiennej i drzwiowej
  c) zmniejszenia strat ciepła na wentylację – określenie wymaganej sprawności mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i rozpatrzenie zasadności wykonania gruntowego wymiennika ciepła, określenie wymaganej szczelności powietrznej budynku
  d) podniesienie efektywności energetycznej systemu przygotowania c.w.u., rozpatrzenie zasadności wykorzystania kolektorów słonecznych
 3. Identyfikacja usprawnień pozwalających na maksymalizację zysków ciepła od słońca poprzez dobór optymalnego rozmieszczenia i wielkości okien na poszczególnych elewacjach
 4. Identyfikacja usprawnień pozwalających na zapewnienie wymaganego komfortu cieplnego w okresie lata
 5. Identyfikacja usprawnień pozwalających na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną przez oświetlenie i inne urządzenia elektryczne
 6. Wybór najlepszego źródła energii dla obiektu
 7. Wybór optymalnego zestawu usprawnień modernizacyjnych:
  a) zaprezentowanie inwestorowi wpływu poszczególnych usprawnień na charakterystykę energetyczną budynku
  b) konsultacje z inwestorem zmierzające do wyboru optymalnego zestawu usprawnień

ETAP II

 1. Opracowanie rozwiązań szczegółowych stanowiących założenia techniczno-ekonomiczne dla pasywnej wersji obiektu. Rozwiązania szczegółowe będą dotyczyły:
  a) rozwiązań detali konstrukcyjnych wolnych do mostków cieplnych
  b) sposobu montażu stolarki okiennej
  c) konsultacji w zakresie projektu instalacji wentylacyjnej i systemu grzewczego
  d) konsultacji w zakresie projektu systemu przygotowania c.w.u.
  e) powłok szczelnych w budynku oraz rozwiązań detali konstrukcyjnych zapewniających ich trwale szczelne połączenie
  f) rozwiązań elementów zacieniających i wentylacyjnych pozwalających na zapewnienie komfortu cieplnego w okresie lata
  g) konsultacji w zakresie projektu źródła energii
 2. Wyznaczenie zapotrzebowania na ciepło dla pasywnej wersji obiektu
 3. Obliczenie szacunkowych rocznych kosztów eksploatacji obiektu w standardowym roku referencyjnym

ETAP III

 1. Szkolenie dla wykonawców mające na celu zapoznanie ze standardem pasywnym przed rozpoczęciem inwestycji
 2. Konsultacje i nadzór na etapie prac budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem momentów krytycznych:
  a) wykonania detali konstrukcyjnych wolnych od mostków cieplnych
  b) montażu okien
  c) wykonywania powłok szczelnych
 3. Nadzór na etapie prac instalacyjnych

ETAP IV

 1. Wykonanie testu szczelności na etapie „stan surowy zamknięty”
 2. Wydanie certyfikatu IBP
 3. Uzyskanie certyfikatu PHI w Darmstadt

Metody analizy, stosowane narzędzia

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i szczytowej mocy grzewczej

Obliczenia wykonywane są przy użyciu programu komputerowego Passivhaus Projektierung Paket 2004 o algorytmie powstałym w oparciu o Niemieckie i Europejskie Normy oraz instrukcje Pasivhaus Institut:

 • CEN EN 832 - Thermal Performance of Buildings - Calculation of Energy Use for Heating - Residential Buildings.
 • DIN EN ISO 13370 - Thermal Performance of Buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods.
 • EN ISO 6946 - Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method.
 • EN ISO 10077 - Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Szymon Firląg, sfirlag@nape.pl, tel. 22 505-47-46