Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

wtorek, 07 lipca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez dr inż. Andrzeja Wiszniewskiego, prezesa Narodowej Agencji Poszanowania Energii dla magazynu Warunki Techniczne.PL. Z rozmowy możemy się dowiedzieć m.in. o historii organizacji, o działaniach związanych z promocją zrównoważonego budownictwa i poszanowania energii, ale także o roli NAPE w pracy nad standardem energetycznym budynków w Polsce.

wtorek, 09 czerwca 2020

Dnia 8 czerwca odbył się webinar Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji z udziałem Pascala Canfina członka PE. Koalicja lobbuje za jak największym udziałem efektywności w „recovery vawe” oraz za ustaleniem warunku dostępu do środków aby przeznaczone były na przedsięwzięcia zgodne z „Green Deal”.

piątek, 05 czerwca 2020

Coraz popularniejsze jest inwestowanie w mikrobiobazownie rolnicze. Marek Amrozy, prokurent i kierownik działu efektywności energetycznej Narodowej Agencji Poszanowania Energii, tłumaczy z czego to wynika i jakie korzyści może zapewnić mikrobiogazownia jej właścicielowi. Czy warto inwestowować w małą, indywidualną biogazownię? Jakie kroki należy poczynić by zbudować mikrobiogazownię?

Pierwszym krokiem jest kontakt z doświadczonymi ekspertami, którzy pomogą przygotować szczegółową analizę i dobrać optymalne rozwiązanie, o odpowiedniej mocy oraz dopasowane do charakterystyki danego gospodarstwa. Koszt przedsięwzięcia zależy od zakresu inwestycji oraz zastosowanych rozwiązań technologicznych, natomiast koszt eksploatacji od wykorzystywanych substratów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wywiadem.

środa, 03 czerwca 2020

Nowo powstały raport pokazuje, że świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają ujednolicenia i lepszej jakości danych, aby przyśpieszyć „falę modernizacji” zasobów budowlanych w UE. Zachęcamy do zapoznania się z raportem X-tendo: Świadectwa charakterystyki energetycznej w Europie - ocena statusu i ich potencjału.

wtorek, 02 czerwca 2020

#AkademiaCzystegoPowietrza to cykl bezpłatnych webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line, które rozpoczęły się 11 maja, są wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego.

wtorek, 26 maja 2020

Zapraszamy do podpisania listu organizacje wspierające powszechną renowację energetyczną budynków w Polsce. Wielosektorowa grupa ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej zbiera podpisy pod listem skierowanym do rządu RP przedstawiającym powody, dla których kompleksowa renowacja energetyczna budynków powinna znaleźć się w centrum strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Narodowa Agencja Poszanowania Energii podpisała się pod listem otwartym: Renowacja budynków w centrum działań na rzecz wyjścia z kryzysu gospodarczego.

czwartek, 14 maja 2020

Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apelują o wprowadzenie pakietu „Impuls energii dla Polski”, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. Inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

czwartek, 14 maja 2020

Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Wystawców, Partnerów, jak również Uczestników w XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków”, Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych podjął decyzję o ponownej zmianie terminu forum na dzień 7 października 2020 r.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Niniejsza prezentacja jest nieoficjalnym materiałem uzyskanym dzięki uczestnictwu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w "Koalicji na rzecz wyższych ambicji". Komisja przedstawia zintegrowany wniosek dotyczący planu naprawczego i budżetu UE na 7 lat, który pomoże UE wyjść z kryzysu. Opiera się on na środkach nadzwyczajnych podjętych przez UE (ułatwienia regulacyjne (pakt stabilności i wzrostu), PPEF, CRII, pakiet 500 mld euro) i zawiera fundusz naprawczy, zapowiedziany w trakcie wyznaczania mapy drogowej dla wyjścia z kryzysu w ciągu najbliższych 7 lat. Celem jest jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tworząc odporność i mocując podwójne przemiany (w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfrowej gospodarki) w strategii odbudowy uwzględniającej wnioski wyciągnięte z kryzysu.

czwartek, 23 kwietnia 2020

12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dziennik Ustaw z 2020. Poz. 412). Wprowadzone poprawki mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem OZE, nakłonienie do inwestycji dodatkowe podmioty, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Najważniejsze zmiany opisano poniżej.