Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 14 maja 2020

Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apelują o wprowadzenie pakietu „Impuls energii dla Polski”, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. Inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

czwartek, 14 maja 2020

Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Wystawców, Partnerów, jak również Uczestników w XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków”, Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych podjął decyzję o ponownej zmianie terminu forum na dzień 7 października 2020 r.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Niniejsza prezentacja jest nieoficjalnym materiałem uzyskanym dzięki uczestnictwu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w "Koalicji na rzecz wyższych ambicji". Komisja przedstawia zintegrowany wniosek dotyczący planu naprawczego i budżetu UE na 7 lat, który pomoże UE wyjść z kryzysu. Opiera się on na środkach nadzwyczajnych podjętych przez UE (ułatwienia regulacyjne (pakt stabilności i wzrostu), PPEF, CRII, pakiet 500 mld euro) i zawiera fundusz naprawczy, zapowiedziany w trakcie wyznaczania mapy drogowej dla wyjścia z kryzysu w ciągu najbliższych 7 lat. Celem jest jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, tworząc odporność i mocując podwójne przemiany (w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfrowej gospodarki) w strategii odbudowy uwzględniającej wnioski wyciągnięte z kryzysu.

czwartek, 23 kwietnia 2020

12 kwietnia 2020 roku weszły w życie zapisy nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dziennik Ustaw z 2020. Poz. 412). Wprowadzone poprawki mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem OZE, nakłonienie do inwestycji dodatkowe podmioty, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Najważniejsze zmiany opisano poniżej.

wtorek, 21 kwietnia 2020

Ubóstwo energetyczne jest z jednym z problemów dotykających znaczną część europejskich konsumentów energii. Pomimo tego, wiedza na ten temat jest zdecydowanie niewystarczająca i brakuje efektywnych sposobów poprawy tej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ASSIST, który miał na celu analizę zjawiska ubóstwa energetycznego oraz zbadanie możliwości jego minimalizacji. Partnerzy projektu, 11 organizacji z 6 europejskich krajów (z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polski, Belgii i Finlandii) podjęło określone działania, mające wypełnić cele projektu. Również inne firmy wspierają wiedzą i doświadczeniem projekt ASSIST, w tym eksperci Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

piątek, 17 kwietnia 2020

In a joint letter to EU and national leaders, a number of organisations from the renewable and energy efficiency sector call for a green economic recovery. The signatories urge the EU leaders to create a link between the European Green Deal and immediate stimulus packages.

czwartek, 16 kwietnia 2020

Dear friends and colleagues,

The economic growth strategies described in the European Green Deal will be an important element of the post-crisis recovery programme. In this context, the renovation wave should play an important role. BPIE developed a set of recommendations for all stakeholders which could help trigger a renovation wave and to achieve climate-neutrality for Europe’s building stock by 2050: An Action Plan for the Renovation Wave: Collectively achieving sustainable buildings in Europe (click to read).

wtorek, 17 marca 2020

W związku z rozwijającą się w naszym kraju epidemią koronawirusa (COVID-19) zachęcamy wszystkich do zostania w domu i pracy zdalnej. Nasza firma jest do Państwa dyspozycji, również pracujemy zdalnie, bo bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa.

Kontakt z nami mailowo (nape@nape.pl) lub telefonicznie pod numerem 510-404-480 bądź 22-505-46-61. 

piątek, 21 lutego 2020

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wspólnie z partnerami europejskimi realizuje projekt INNOVEAS (finansowany z Horyzont 2020), którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ułatwianiu dostępu do audytów energetycznych w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Oficjalna strona projektu znajduje się tutaj.

środa, 05 lutego 2020

„Strategia Termomodernizacji Budynków”

31 marca 2020 r.

budynek Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 , Warszawa

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Forum Termomodernizacja do Warszawy. Forum Termomodernizacja to nie tylko wymiana doświadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji na temat nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.