Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

poniedziałek, 08 października 2018

W nocy z 7 na 8 października 2018 roku w Korei Południowej odbyło się spotkanie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu). Podczas 48 sesji przyjęto specjalny raport pt.

„Global Warming of 1.5 °C
an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”.

 

czwartek, 04 października 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii należy do utworzonej w 2016 roku Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji: “Coalition for Higher Ambition”, w skład której wchodzą przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, władze lokalne i regionalne oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego. Zainteresowane strony założyły inicjatywę w celu wezwania przywódców UE do działania w ramach porozumienia paryskiego i zapewnienia, że polityka klimatyczna UE jest spójna z jej celami. Członkowie Koalicji wzywają przywódców UE do przyspieszenia działań mających na celu osiągnięcie poziomu zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat, poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

środa, 03 października 2018

W ramach analizy raportów niefinansowych opublikowanych przez spółki giełdowe za rok 2017 Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. we współpracy z FSR i SEG przeprowadziła szczegółowe badanie poziomu ujawnień zużycia paliw i energii wśród wszystkich spółek objętych obowiązkiem raportowania. O wnioskach z badania opowiedział Marek Amrozy, kierownik działu efektywności energetycznej z NAPE. Treść wywiadu znajduje się na stronie internetowej parkiet.com.

środa, 03 października 2018

W dniach 27-28.09.2018 roku w Giżycku odbyła się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

piątek, 28 września 2018

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza na:

12-ste Dni Oszczędzania Energii, które odbędą się 14-15 listopada we Wrocławiu w Silver Conference Center pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”.

Dni Oszczędzania Energii są wydarzeniem, które od 2001 roku odbywają się cyklicznie. Zbliżająca się edycja poruszy tematy związane z kompleksową „głęboką” termomodernizacją oraz rewitalizacją zwłaszcza budynków będących pod ochroną konserwatorską.

piątek, 07 września 2018

 

W dniu 21 września 2018 r. (piątek) Alior Bank organizuje w Łodzi spotkanie informacyjne „Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarządców nieruchomości oraz audytorów energetycznych działających na  terenie województwa łódzkiego.

piątek, 31 sierpnia 2018

W dniach 27-28.09.2018 w Hotelu St. Bruno ul. Św. Brunona 1 w Giżycku odbędzie się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zorganizowała 15 maja 2018 roku Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie i rozwój instrumentów finansowych w tej dziedzinie. W wydarzeniu wzięło udział 76-ciu ekspertów z Polski i zagranicy zaangażowanych w finansowanie efektywności energetycznej w sektorze rządowym oraz finansowym, deweloperzy, przedstawiciele organizacji z sektora usług modernizacyjnych oraz partnerzy lokalni i regionalni.

Celem krajowego Okrągłego Stołu była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z tego wydarzenia dostępnym w języku polskim i angielskim tutaj.

 

poniedziałek, 23 lipca 2018

“Społeczeństwo, energetyka, gospodarka”, to główne hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, której XXVIII edycja odbędzie się 24-25 października 2018 r., w Hotelu Westin w Warszawie. W myśl hasła promującego wydarzenie, podczas jesiennej edycji spotkania na pierwszym miejscu zostanie postawiony konsument, któremu powinna służyć cała gospodarka. Energetyka nie istnieje w oderwaniu od klientów i jej zadaniem jest dostarczać energię elektryczną w atrakcyjnej cenie. Wszelkie regulacje, wejście rynku mocy, zwiększają koszta, obniżając konkurencyjność naszej gospodarki na rynku zagranicznym. Polska energetyka z całą pewnością ma jednak potencjał, aby iść ramię w ramię z wiodącymi firmami z innych krajów takimi jak Niemcy, Włochy czy Chiny. To co wyróżnia najlepszych to wdrożenie nowoczesnych technologii. A czym innym jest innowacyjność, niż wiedza teoretyczna w połączeniu z postawami ... ludzi.

piątek, 29 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel odbył się III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami OSE 2018 były przyszłość rynku energii, wsparcie sektora energetycznego, rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, mobilność a odnawialne źródła energii, potencjał morskiej energetyki wiatrowej oraz efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.