Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

czwartek, 04 października 2018

Narodowa Agencja Poszanowania Energii należy do utworzonej w 2016 roku Koalicji na rzecz Wyższych Ambicji: “Coalition for Higher Ambition”, w skład której wchodzą przedsiębiorstwa, grupy inwestorów, władze lokalne i regionalne oraz grupy społeczeństwa obywatelskiego. Zainteresowane strony założyły inicjatywę w celu wezwania przywódców UE do działania w ramach porozumienia paryskiego i zapewnienia, że polityka klimatyczna UE jest spójna z jej celami. Członkowie Koalicji wzywają przywódców UE do przyspieszenia działań mających na celu osiągnięcie poziomu zerowej emisji dwutlenku węgla, a tym samym ograniczenia wpływu na klimat, poprawę zdrowia publicznego, większą konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzrost liczby dobrej jakości miejsc pracy.

środa, 03 października 2018

W ramach analizy raportów niefinansowych opublikowanych przez spółki giełdowe za rok 2017 Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. we współpracy z FSR i SEG przeprowadziła szczegółowe badanie poziomu ujawnień zużycia paliw i energii wśród wszystkich spółek objętych obowiązkiem raportowania. O wnioskach z badania opowiedział Marek Amrozy, kierownik działu efektywności energetycznej z NAPE. Treść wywiadu znajduje się na stronie internetowej parkiet.com.

środa, 03 października 2018

W dniach 27-28.09.2018 roku w Giżycku odbyła się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

piątek, 28 września 2018

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zaprasza na:

12-ste Dni Oszczędzania Energii, które odbędą się 14-15 listopada we Wrocławiu w Silver Conference Center pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”.

Dni Oszczędzania Energii są wydarzeniem, które od 2001 roku odbywają się cyklicznie. Zbliżająca się edycja poruszy tematy związane z kompleksową „głęboką” termomodernizacją oraz rewitalizacją zwłaszcza budynków będących pod ochroną konserwatorską.

piątek, 07 września 2018

 

W dniu 21 września 2018 r. (piątek) Alior Bank organizuje w Łodzi spotkanie informacyjne „Finansowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”. Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarządców nieruchomości oraz audytorów energetycznych działających na  terenie województwa łódzkiego.

piątek, 31 sierpnia 2018

W dniach 27-28.09.2018 w Hotelu St. Bruno ul. Św. Brunona 1 w Giżycku odbędzie się VI Podlaska Konferencja Ciepłownicza. Wydarzenie jest organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku i Enea Ciepło sp. z o.o. pod patronatem Politechniki Białostockiej oraz Izby Gospodarczej.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Komisja Europejska we współpracy z Ministerstwem Energii i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zorganizowała 15 maja 2018 roku Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie i rozwój instrumentów finansowych w tej dziedzinie. W wydarzeniu wzięło udział 76-ciu ekspertów z Polski i zagranicy zaangażowanych w finansowanie efektywności energetycznej w sektorze rządowym oraz finansowym, deweloperzy, przedstawiciele organizacji z sektora usług modernizacyjnych oraz partnerzy lokalni i regionalni.

Celem krajowego Okrągłego Stołu była kontynuacja dialogu pomiędzy kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do instrumentów finansowania efektywności energetycznej, a także wymiana poglądów i doświadczeń oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić w kontekście obecnej polityki i praktyki.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z tego wydarzenia dostępnym w języku polskim i angielskim tutaj.

 

poniedziałek, 23 lipca 2018

“Społeczeństwo, energetyka, gospodarka”, to główne hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, której XXVIII edycja odbędzie się 24-25 października 2018 r., w Hotelu Westin w Warszawie. W myśl hasła promującego wydarzenie, podczas jesiennej edycji spotkania na pierwszym miejscu zostanie postawiony konsument, któremu powinna służyć cała gospodarka. Energetyka nie istnieje w oderwaniu od klientów i jej zadaniem jest dostarczać energię elektryczną w atrakcyjnej cenie. Wszelkie regulacje, wejście rynku mocy, zwiększają koszta, obniżając konkurencyjność naszej gospodarki na rynku zagranicznym. Polska energetyka z całą pewnością ma jednak potencjał, aby iść ramię w ramię z wiodącymi firmami z innych krajów takimi jak Niemcy, Włochy czy Chiny. To co wyróżnia najlepszych to wdrożenie nowoczesnych technologii. A czym innym jest innowacyjność, niż wiedza teoretyczna w połączeniu z postawami ... ludzi.

piątek, 29 czerwca 2018

W dniu 27 czerwca w Warszawie w Hotelu Novotel odbył się III Okrągły Stół Energetyczny. Kluczowymi tematami OSE 2018 były przyszłość rynku energii, wsparcie sektora energetycznego, rola odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, mobilność a odnawialne źródła energii, potencjał morskiej energetyki wiatrowej oraz efektywna realizacja polskiego programu energetyki jądrowej.

czwartek, 28 czerwca 2018

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest w końcowej fazie przygotowań. Aktualnie oczekujemy poprawek, które powinny odnieść się do wniosków wypracowanych podczas konsultacji społecznych. Według ME ustawa zostanie przyjęta w III lub IV kwartale tego roku. W związku z powyższym zespół CBE Polska organizuje szóstą edycję autorskiego Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”, które odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku w Warszawie.