Strona główna>O NAPE>Aktualności

Aktualności

piątek, 01 lutego 2019

“Społeczeństwo, gospodarka, energetyka”, to hasło Konferencji Energetycznej EuroPOWER, które już od 29 edycji wskazuje kierunek, w jakim będzie prowadzone te najważniejsze spotkanie dotyczące rozwoju sektora energii w Polsce. W tym roku te słowa wydają się mieć jeszcze większe znaczenie, ze względu na obecność tych zagadnień podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Z racji tego, tych tematów nie może zabraknąć podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2019 r. w The Westin Warsaw Hotel.

środa, 30 stycznia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z energetycznym przeglądem prasy za rok 2018, który jest prowadzony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A., w cyklu cotygodniowym, od 2016 roku. Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce „przegląd prasy”. Jak co roku, zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie. W niniejszym zestawieniu przedstawiamy wybrane informacje związane z działaniem NFOŚiGW w 2018, zmiany prawne w dziedzinie energetyki, wydarzenia z sektora odnawialnych źródeł energii, środowiska, a także z pozostałych, jak sektor węglowy, ropy naftowej, gazu ziemnego, energetyki jądrowej.

środa, 30 stycznia 2019

Za nami "Smart Communications & Technology Forum", będące cyklicznym wydarzeniem, którego tematyka związana jest z ogólnie pojętą tematyką inteligentnych sieci oraz opomiarowaniem (AMI). Organizatorem wydarzenia było CBE Polska.

Na wydarzeniu zebrano ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, w tym z Polski, Austrii, Litwy, Czech, Finlandii, Hiszpanii. Paneliści przygotowali prezentacje związane zarówno z zagadnieniami prawnymi, jak i technicznymi. Przedstawiono różne „Case study”, przykładowych działań, które zostały wdrożone w poszczególnych krajach, przeanalizowane i z których można wyciągnąć wnioski. W zależności od modelu działania rynku, uwarunkowań prawnych, społecznych, technicznych wynikają konkretne doświadczenia, które zostały omówione podczas Forum.

czwartek, 24 stycznia 2019

Dnia 9 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone tematowi: Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o zasadach ubiegania się o środki na termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł energii czy wymianę źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele funduszu pożyczkowego oraz wnioskodawcy, którzy uzyskali już wsparcie.

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Już po raz szósty zapraszamy na spotkanie poświęcone tematyce handlu energią i uprawnieniami do emisji CO2. "VI Emission and Energy Trading Summit" odbędzie się w Warszawie, w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Obecną, VI edycję prezentujemy Państwu w nowej odsłonie poszerzonej o kwestie redukcji emisji w branży lotniczej oraz wprowadzeniu systemu CORSIA. W ramach agendy wydarzenia oprócz zagadnień związanych typowo z rynkiem CO2, odniesiemy się również do tych wspólnych dla: CO2, hurtowego handlu energią i gwarancjami pochodzenia. Tak jak w poprzednich latach, kładziemy nacisk na rozpropagowanie informacji o konferencji poza granicami Polski. Podobnie jak w minionych edycjach nasza konferencja będzie znakomitym miejscem do wymiany poglądów i przedstawienia stanowisk poszczególnych podmiotów funkcjonujących na rynku. W toku dyskusji spróbujemy uzgodnić wspólne problemy i wypracować propozycje ich rozwiązania.

piątek, 18 stycznia 2019

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

W poniższej publikacji redakcja materiałów informacyjnych NAPE podjęła próbę opracowania praktycznej syntezy wszystkich dostępnych informacji dotyczących programu dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych uruchomionego we wrześniu tego roku. Przedstawiciele naszej redakcji przekazują wiedzę uzyskaną w wyniku analizy oficjalnych publikacji, uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych oraz z innych dostępnych źródeł. Artykuł ten będzie systematycznie uzupełniany o kolejne potwierdzone informacje i praktyczne wskazówki dotyczące możliwości skorzystania z tego dofinansowania. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony.

poniedziałek, 14 stycznia 2019

W ostatnim czasie pojawił się raport pt.: “Barometr zdrowych domów”, będący już czwartym raportem z tej serii. Został on opublikowany przez Grupę VELUX. W dwóch wcześniejszych edycjach, autorzy skupili się na tym, jaką różnicę wnoszą w życie Europejczyków zdrowe domy oraz jaki wpływ mają na nasze zdrowie. W najnowszej edycji 2018 przedstawiono dodatkowo ważny trend, jakim jest rozwój przedmieść w Europie i Polsce oraz zwrócono uwagę na problem, jakim jest starzenie się zasobów budowlanych. Ogólnoeuropejski raport powstał na podstawie analizy danych zewnętrznych, a także opinii ekspertów reprezentujących różne środowiska związane z branżą budowlaną, a to sprawia, że uwzględnia wiele różnych aspektów.

środa, 09 stycznia 2019

"Smart Communications & Technology Forum" to cykliczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętych inteligentnych sieci oraz opomiarowania (AMI). Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Wydarzenie jest największym w Polsce spotkaniem specjalistów z tej dziedziny.

czwartek, 27 grudnia 2018

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o. oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt „Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry” (EE-METAL), finansowany w ramach Programu Ramowego UE w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020. Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Hotelu Focus w Łodzi przy ul. Łąkowej 23/25. Patronat nad wydarzeniem objęła Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

czwartek, 27 grudnia 2018

Już 9 stycznia w Krakowie odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi: Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – pożyczka unijna na efektywność energetyczną. 

Podczas spotkania można będzie poznać zasady ubiegania się o środki na termomodernizację, zastosowanie odnawialnych źródeł energii czy wymianę źródeł ciepła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zostanie wskazane kto i na jakich zasadach może ubiegać się o środki, a także jakie dokumenty trzeba przygotować. W trakcie spotkania będzie można porozmawiać z przedstawicielami funduszu pożyczkowego oraz wnioskodawcami, którzy już uzyskali wsparcie.