Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Analiza możliwości adaptacji projektu budowy domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego do standardu NF15 i NF40

Analiza możliwości adaptacji projektu budowy domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego do standardu NF15 i NF40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia w 2013 r. nowy program priorytetowy pn. „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”, skierowany do osób fizycznych. Zarezerwowano 300 mln zł na wypłaty dotacji od 11 do 50 tys. zł, do umów kredytu zawieranych w latach 2013-2018. Na lata 2013-2015 do rozdysponowania zaplanowano kwotę 100 mln zł.

Przyznanie dotacji jest uwarunkowane wydaniem przez powołanych do tego ekspertów odpowiedniego certyfikatu dla wznoszonego budynku. Natomiast rolą projektantów i inwestorów jest spełnienie wymagań określonych w wytycznych NFOŚiGW.

Uzyskanie standardu NF40 lub NF15 (wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EUco ≤ 40 kWh/m2rok lub EUco ≤ 15 kWh/m2rok) będzie wymagało wprowadzenia kompleksowych zmian w wymaganiach dotyczących izolacyjność cieplnej przegród zewnętrznych, rodzaju systemu wentylacji oraz szczelności powietrznej. Do zmian tych należą:

Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło potrzebne do podgrzania nawiewanego powietrza zewnętrznego Zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego, charakteryzującą się niskim zużyciu energii elektrycznej
Ograniczenie strat ciepła spowodowanych infiltracją powietrza zewnętrznego Ograniczenie niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, podwyższenie wymagań dotyczących szczelności powietrznej obudowy budynku
Ograniczenie strat ciepła przez okna i drzwi Podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych
Ograniczenie strat ciepła przez przegrody nieprzeźroczyste Podwyższenie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej ścian, dachów, stropów, stropodachów i podłóg na gruncie
Ograniczenie strat ciepła przez mostki cieplne Wprowadzenie wymagań dotyczących maksymalnych wartości liniowego współczynnik przenikania ciepła

Oprócz wymienionych powyżej wymagań można sformułować dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie standardów i zagwarantują osiągnięcie zakładanego efektu środowiskowego. Wymagania te nie mają bezpośredniego wpływu na zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji budynku (poza wymaganiami dotyczącymi architektury) jednak mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku, ograniczenia emisji gazów cieplarniach i podwyższenia oferowanego komfortu.

Oferta Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. polega na przeprowadzeniu analizy wstępnej koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego pod kątem spełnienia wymagań NFOŚiGW dla standardu NF40 lub NF 15. Analiza jest przedstawiana w postaci opracowania pisemnego o następującym spisie treści:

1. Podstawa opracowania
2. Analiza energetyczna budynku na podstawie istniejącej koncepcji wstępnej lub projektu
3. Identyfikacja możliwych usprawnień i określenie ich wpływu na bilans energetyczny budynku
3.1. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie
3.1.1. Zwiększenie izolacyjności ścian zewnętrznych
3.1.2. Zwiększenie izolacyjności dachu
3.1.3. Zwiększenie izolacyjności stropu nad garażem
3.1.4. Zwiększenie izolacyjności ścian wewnętrznych pomiędzy częścią mieszkalną, usługową
a klatkami schodowymi
3.1.5. Zwiększenie izolacyjności przegród przeszklonych
3.1.6. Ograniczenie występowania mostków cieplnych
3.2. Zmniejszenie strat ciepła na wentylację, podwyższenie szczelności powietrznej budynku
3.3. Podniesienie efektywności energetycznej systemu grzewczego
3.4. Podniesienie efektywności energetycznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej z
zastosowaniem kolektorów słonecznych (część mieszkalna)
3.5. Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia części wspólnych budynku
4. Wybór optymalnego zestawu usprawnień modernizacyjnych
4.1. Wpływ usprawnień na charakterystykę energetyczną budynku i przyszłe koszty eksploatacyjne
5. Wnioski końcowe

Końcowy wynik obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową dla standardu NF40 lub NF15 powinien odpowiadać wynikowi obliczeń przeprowadzanych przez niezależnego eksperta wydającego potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań określonych dla dzielenia dotacji przez NFOŚiGW. Ewentualne różnice mogą wynikać z zastosowania w trakcie budowy innych materiałów udowlanych lub instalacji niż te, które były w projekcie budowlanym.

Opracowanie jest sporządzane przez zespół ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., którzy mają wieloletnie oświadczenie w obliczeniach zapotrzebowania na energię budynków w ramach wykonywania audytów energetycznych i remontowych oraz świadectw charakterystyki energetycznej a także certyfikacji domów pasywnych wg. standardu Passivhaus Institut z Darmstadt w Niemczech. W zespole tym są zarówno inżynierowie budowlani z pełnymi uprawnieniami zawodowymi jak i osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Opracowanie jest w wykonywane terminie 3 tygodni od dni przedstawienia kompletnej koncepcji architektonicznej lub projektu budowlanego we wszystkich branżach.

Koszt wykonania adaptacji projektu domu jednorodzinnego
ETAP I
Koszt adaptacji projektu domu jednorodzinnego do standardu energooszczędnego wynosi 1500 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.
ETAP II
Koszt opracowania rozwiązań szczegółowych wynosi 1500 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.
ETAP III (dodatkowy)
Koszt jednorazowego pobytu na budowie wynosi 400 zł + 23% VAT. Koszt wydania świadectwa wynosi 200 zł + 23% VAT. Koszt wykonania jednego testu szczelności wynosi 1000 zł + 23% VAT. Cena nie obejmuje ewentualnych kosztów podróży.
Koszt adaptacji projektu budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej
Harmonogram prac oraz koszt jest ustalany indywidualnie dla danego projektu.
Termin wykonania
Etap I wykonujemy w terminie maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy i otrzymania niezbędnych informacji o budynku w postaci dokumentacji technicznej budynku. Etap II wykonujemy w terminie maksymalnie 30 dni od daty zakończenia Etapu I Pozostałe prace będą wykonywane w zależności od tępa realizacji projektu po ustaleniu z zleceniodawcą.
Kontakt w sprawie omówienia szczegółowej oferty
dr inż. Dorota Kowalska – dkowalska@nape.pl 22 50 54 506, 22 50 54 654

Referencje

Audyty energetyczne i remontowe opracowane według aktualnie obowiązującej
Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych w latach 2003 –2012
Świadectwa charakterystyki energetycznej według stanu prawnego na dzień 1.01.2009 r.
Inne opracowania

Rodzaj opracowania Liczba
Audyty energetyczne: 3388
Obiekty użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, placówkiopiekuńcze, domy zbiorowego zamieszkania 469
Budynki mieszkalne wielorodzinne: spółdzielnie mieszkaniowe 723
Budynki mieszkalne wielorodzinne: wspólnoty mieszkaniowe 1831
Obiekty użyteczności publicznej: placówki służby zdrowia 79
Obiekty użyteczności publicznej urzędy gminy 48
Inne obiekty (budynki przemysłowe, biurowe, usługowe nie będące własnością podmiotów uprawnionych do uzyskania premii termomodernizacyjnej) i źródła ciepła 238
W tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 42
W tym z wentylacją mechaniczną (z odzyskiem ciepłą i klimatyzacją) 36
Audyty remontowe 256
Świadectwa charakterystyki energetycznej: 593
Obiekty użyteczności publicznej: m.in. Castorama (14), Leclerc Gdańsk, Intraco II Warszawa, DBC Warszawa, Ursynów Business Park Warszawa, Metropolitan Warszawa, Focus Warszawa, Centrum ZIELNA, Galerie Handlowe SEGECE: Warszawa, Lublin, Kraków, Poznań, Ruda Śląska, Sosnowiec, Kraków, obiekty budowane przez PORR Polska: Poleczki Biznes Park Warszawa, Galeria Słoneczna Radom, samorządy 65
Budynki mieszkalne (Orco,wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,) 70
Lokale mieszkalne 223
Budynki mieszkalne z lokalami usługowymi 11
Budynki mieszkalne jednorodzinne 76
Lokale usługowe 148
Inne opracowania – adaptacje projektów budowlanych do standard energooszczędnych 76
Domy jednorodzinne (Lipińscy, Murator Projekt, Archipelag, Z500, Polski Dom 2000, MTM Styl, FORAS, klienci indywidualni) 70
Budynki wielorodzinne (SM Szaserów, ORCO osiedle w Szczecinie, Creative Developer) 3
Budynki użyteczności publicznej (Hotel Zakopane, zabytkowy budynek hotelowo-konferencyjny Strzyżew, Hotel w Ostrowie) 3
Certyfikacja domów pasywnych 2