Strona główna>Oferta>Audyty i świadectwa budynków>Audyt energetyczny budynków produkcyjnych i napędów elektrycznych

Audyt energetyczny budynków produkcyjnych i napędów elektrycznych

Cel

Celem opracowania jest identyfikacja, zwymiarowanie oraz oszacowanie kosztów i efektów przedsięwzięć służących zmniejszeniu kosztów zużycia energii przez budynki i urządzenia elektroenergetyczne zakładu.

Zakres

Rodzaj przedsięwzięcia energooszczędnego Oszczędność w %* Okres zwrotu nakładów z oszczędności w latach*
Termomodernizacja budynku 15-40 8-15
Modernizacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją 10-15 5-15
Modernizacja systemu grzewczego 5-25 5-20
Modernizacja oświetlenia 30-70 0,5-6
Modernizacja instalacji wody 30-70 0,5-2
Modernizacja napędów elektrycznych 20-60 5-15
Modernizacja instalacji sprężonego powietrza 5-30 1-10
Modernizacja sieci przesyłowych ciepła i pary 5-30 5-10
Modernizacja źródeł ciepła 5-15 5-20

*w zależności od konkretnego rodzaju przedsięwzięcia oszczędności mogą być większe lub mniejsze, a okres zwrotu krótszy lub dłuższy

Metodyka

1. Opracowanie audytu 

Audyt budynku wyznacza kierunki termomodernizacji budynków, a w szczególności zawiera:

  • Diagnostykę energetyczną, tj. ocenę standardu energetycznego budynków.
  • Wielowariantową projekcję standardu energetycznego budynków dla rozpatrywanych wariantów podniesienia izolacyjności cieplnej obiektów i modernizacji instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych.
  • Optymalizację zakresu inwestycji termomodernizacyjnej przez wybór prac, które dają najwyższy standard energetyczny budynków przy najniższych kosztach inwestycyjnych.

2. Opracowanie audytu oświetlenia i napędów elektrycznych:

  • Audyt oświetlenia wewnętrznego i napędów elektrycznych obejmuje inwentaryzację punktów świetlnych i napędów oraz propozycję zamiany istniejących urządzeń na energooszczędne lub/i zastosowanie układów automatycznej regulacji.

3. Opracowanie audytu sieci przesyłowych i źródeł ciepła:

  • Audyt sieci przesyłowych i źródeł ciepła obejmuje inwentaryzację urządzeń oraz propozycję usprawnień energooszczędnych.

Referencje

  • Audyt zakładów Wagon S.A. Ostrów Wielkopolski,
  • Pupil Sp. z o.o.,
  • Miflex S.A. Kutno.

 

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Andrzej Rajkiewicz

e-mail: arajkiewicz@nape.pl

tel. 22 505-46-54

Marek Amrozy

e-mail: mamrozy@nape.pl

tel. 22 505-45-00