Strona główna>O NAPE>IBP>Oferta IBP>Budynki pasywne IBP

Budynki pasywne IBP

Instytut Budynków Pasywnych specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w procesie projektowania i realizacji budynków pasywnych. IBP koordynował prace przy projektowaniu i budowie pierwszego certyfikowanego budynku pasywnego w Europie Środkowo-Wschodniej, który powstał w Smolcu pod Wrocławiem.

Rysunek 1. Szymon Firląg (IBP) odbiera certyfikat Passivhaus Institut dla pierwszego budynku  pasywnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Budowa budynku pasywnego wymaga specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, dlatego decydując się na budowę takiego budynku warto zaangażować eksperta w tej dziedzinie, świadczącego kompleksowe usługi doradcze. Ekspert taki koordynuje prace projektowe, współpracując z architektem oraz projektantami instalacji. Czuwa, aby na etapie prac projektowych były wdrażane rozwiązania, które umożliwią osiągnięcie standardu pasywnego.

W trakcie wykonywania robót, nadzoruje prace budowlane. W szczególności dba o odpowiednie wykonanie nieprzerwanej izolacji termicznej oraz zachowanie szczelnej powłoki budynku.

Po zakończeniu prac budowlanych wykonywany jest test szczelności oraz badania termowizyjne, które umożliwiają weryfikację poprawnej realizacji projektu. Instytut Budynków Pasywnych wystawi również świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz pomoże zgromadzić dokumenty niezbędne do uzyskania certyfikatu Passivhaus Institut w Darmstadt.

Rysunek 2. Pierwszy certyfikowany budynek pasywny w Europie Środkowo-Wschodniej, Smolec pod Wrocławiem.

Pierwszy budynek pasywny w Polsce Pasywny 1, powstał z inicjatywy biura projektowego Lipińscy, Domy przy współpracy z Instytutem budynków pasywnych. Jest to budynek jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni netto 133 m2. Zlokalizowany jest na terenie osiedla domów jednorodzinnych w Smolcu pod Wrocławiem.

Projekt domu i jego konstrukcja zapewnia maksymalne ograniczenie strat ciepła przy jednoczesnym pozyskaniu jak największej ilości zysków ciepła od słońca. Kompaktowy charakter budynku potwierdza współczynnik A/V wynoszący 0,75 a dostawiony od strony zachodniej garaż o niezależnej konstrukcji pełni rolę dodatkowego bufora ciepła. Maksymalizację solarnych zysków ciepła osiągnięto dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu okien na fasadach domu. Największą ilość promieniowania słonecznego przypada na kierunek południowy, dlatego dom pasywny ma dużą przeszkloną fasadę od strony południowej. Sytuacja jest odwrotna, jeśli chodzi o fasadę północną. Ponieważ ilość promieniowania słonecznego przypadająca na ten kierunek jest niewielka to umieszczenie okien na północnej elewacji powoduje tylko dodatkowe straty ciepła.

Rysunek 3. Budowa budynku Pasywny 1.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz doskonałemu zaizolowaniu przegród budowlanych, osiągnięto następujące wartości współczynnika przenikania ciepła U:

  • dla ścian zewnętrznych (keramzytobeton + 30 cm izolacji) 0,10 W/(m2K),
  • dla dachu (44 cm izolacji) 0,08 W/(m2K),
  • dla posadzki na gruncie (30 cm izolacji) 0,11 W/(m2K),
  • dla okien: szklenie 0,60 W/(m2K), ramy 0,71 W/(m2K).

Detale konstrukcyjne zostały rozwiązane tak, by wyeliminować mostki ciepła. Staranne połączenie warstw szczelnych umożliwiło osiągnięcie wyniku testu szczelności na poziomie n50 = 0,3 1/h. Budynek jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysokosprawnym odzyskiem ciepła oraz z gruntowym wymiennikiem ciepła do wstępnego podgrzania powietrza nawiewanego (bądź schłodzenia w lecie). Źródłem ciepła w budynku jest urządzenie kompaktowe firmy Viessmann - powietrzna pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem wyposażonym w grzałkę elektryczną oraz rekuperatorem. Próżniowe kolektory słoneczne zapewniają energię potrzebną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Zastosowane rozwiązania umożliwiły osiągnięcie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na poziomie jedynie 15 kWh/(m2a) oraz wskaźnika zapotrzebowania na moc grzewczą o wartości 11,2 W/m2. Warto nadmienić, iż budynki wznoszone w Polsce z obowiązującymi obecnie przepisami, charakteryzują się zapotrzebowaniem na ciepło na poziomie 90-120 kWh/(m2a).