Strona główna>Informacje>Rozwój zrównoważony>Energetyka odnawialna

Energetyka odnawialna

Perspektywa wyczerpania się nieodnawialnych paliw organicznych, rosnące zapotrzebowanie na energię we wszystkich krajach świata oraz ochrona środowiska wpływają na wzrost zainteresowania źródłami alternatywnymi lub źródłami energii odnawialnej.

Pojęcie energia odnawialna obejmuje wiele źródeł energii. Zwyczajowo zaliczana jest do tej grupy energia pochodzącą ze słońca: promieniowanie bezpośrednie, siła wiatru, energia spadku wody, bio energie, np. drewno, oraz energia geotermalna.

Złoża energii pochodzącej z kopalń, ropy naftowej i gazu naturalnego zacznają się wyczerpywać. Ponadto jej wytwarzanie w dużym stopniu przyczyniło się do powstania efektu cieplarnianego na skutek nadprodukcji dwutlenku węgla. Dlatego też w interesie Europy leży natychmiastowe zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnych, tym bardziej, że ich produkcja przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy, a rozwój nowych technologii jest inwestycją w naszą przyszłą konkurencyjność.