Strona główna>Informacje>Rozwój zrównoważony>Energetyka odnawialna>Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Energia wiatru pochodzi stąd, że około 1-2% energii promieniowania słonecznego docierającego w czasie 1 sekundy do Ziemi przemienia się w energię kinetyczną prądów powietrza, która stanowi moc 1000-2000 TW. Obecnie coraz częściej buduje się elektrownie wiatrowe. Moce największych silników wiatrowych napędzających generatory prądu elektrycznego wynoszą kilka megawatow, jednak najekonomiczniejsze są jednostki o mocy 200-400kw. Użyteczna przy tym prędkość wiatru wynosi 3-15 m/s.

W Polsce średnia roczna prędkości wiatru równa jest 3,4 m/s, zaś na wybrzeżu Bałtyku na wysokości 20 m wynosi 5-6 m/s. Na terenie kraju występują duże regionalne różnice w zasobach energii wiatru. Na 75% powierzchni kraju można oczekiwać prędkości użytecznych przez 40% roku, zaś tylko 35% obszaru kraju spełnia orientacyjne kryterium opłacalności przemysłowej wykorzystania energii wiatru.

Dodatkowe informacje o energetyce wiatrowej www.elektrownie-wiatrowe.org.pl.