Strona główna>Oferta>ISO 50001

ISO 50001

Norma ISO 50001 jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku, na którym efektywne zarządzanie energią stanowi kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. ISO 50001 wskazuje jak należy tworzyć systemy, procesy i zasady niezbędne do poprawy wykorzystania energii, co prowadzi do redukcji kosztów i redukcji emisji gazów cieplarnianych. NAPE oferuje wsparcie w procesie przygotowania organizacji do wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Energią. W tym zakresie oferujemy: szkolenia, analizę luk względem wymagań normy ISO 50001, opracowanie dokumentacji SZE, przeprowadzenie przeglądu energetycznego, opracowanie map procesowych, ustalanie wskaźników wyniku energetycznego i energii bazowej, itp. tillamook cheese factory

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem dotyczącym wsparcia procesu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia SZE (Systemu Zarządzania Energią) - zgodnie z normą ISO 50001


Szczegółowe informacje dotyczące oferty:

Kontakt:

Marek Amrozy

mamrozy@nape.pl

22 505-45-00