Strona główna>Oferta>Rekomendacje>Logo rekomendacji

Logo rekomendacji

Systemy które uzyskały kategorię efektywności energetycznej NAPE A1, A2 i B1 (co najmniej 30% oszczędność energii w stosunku do poziomu referencyjnego) są rekomendowane do stosowania przez Narodową Agencję Poszanowania Energii. Systemy posiadające rekomendację NAPE mogą być oznaczone logo rekomendacji oraz opisem: „NAPE rekomenduje system do stosowania w budynkach wielorodzinnych/jednorodzinnych” lub „Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. rekomenduje system do stosowania w budynkach budynków wielorodzinnych/jednorodzinnych”.

Z odpowiednim zastrzeżeniem mogą być również oznaczane poszczególne elementy rekomendowanego systemu.

Rekomendacja obowiązuje do czasu zmiany warunków technicznych lub zmian technicznych mających wpływ na efektywność energetyczną ocenianego systemu.