Strona główna>Oferta>Oceny funkcjonowania>Obliczenie obciążenia cieplnego budynku

Obliczenie obciążenia cieplnego budynku

Cel

Obliczenie obciążenia cieplnego budynku w celu weryfikacji mocy zamówionej.

Zakres

Zakres analizy obejmuje obliczenia:

  • Szczytowej mocy grzewczej [ HL,   kW ]
  • Zapotrzebowania na ciepło (energię końcową) do ogrzewania w standardowym roku referencyjnym po uwzględnieniu sprawności systemu grzewczego   [ QH,nd ,  GJ/a ]
  • Wskaźnika zapotrzebowania na ciepło (energię końcową)
  • do ogrzewania w standardowym roku referencyjnym do pola powierzchni użytkowej ogrzewanej części budynku
  • [ EAH, kWh/(m2a) ]
  • Kubaturowego wskaźnika zapotrzebowania na szczytową moc grzewczą budynku określającego moc maksymalną potrzebną do ogrzania 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku   [ HL/V,   W/m3 ]
  • Kubaturowego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło (energię końcową) do ogrzewania, wyrażającego ilość energii cieplnej w GJ potrzebnej do ogrzania do temperatury normowej 1 m3 kubatury ogrzewanej części budynku w ciągu roku  [ QH,nd/V, GJ/(m3a) ]

Metodyka

Moc zamówioną oblicza się na podstawie normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. Strumień powietrza wentylacyjnego do obliczeń  zostanie wyznaczony na podstawie normy PN-EN 12831. Obliczenia wykonuje się za pomocą programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.5 Pro, przyjmując publikowane na stronie Ministerstwa Infrastruktury referencyjne dane klimatyczne dotyczące średnich miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym roku referencyjnym wykonuje się na podstawie normy PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia” i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Obliczenia wykonywane są za pomocą programu komputerowego AUDYTOR OZC 6.5 Pro. Strumień powietrza wentylacyjnego jest określony na podstawie normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Dodatkowo, do obliczeń wykorzystywane są:

Referencje

Trzynaście budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów w Warszawie (2010 r.), ponad 40 wspólnot mieszkaniowych z Warszawy i okolic

Osoby odpowiedzialne za kontakt z klientami

Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl, tel. 22 505-45-00
Janusz Łaszczych, jlaszczych@nape.pl, tel. 22 505-44-99