Strona główna>Oferta>Oferta - rozszerzony opis

Oferta - rozszerzony opis

Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług standardowych, którą znajdziecie Państwo w zakładkach po lewej stronie.

Świadczymy także usługi specjalne, nie wymienione w ofercie, które leżą w kompetencjach naszych ekspertów.

Poniżej przedstawiamy skrócony opis wybranych usług.

 

Zintegrowane Projektowanie Budynków

Zintegrowane Projektowanie Energetyczne to nowy sposób projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrym klimacie wewnętrznym. Proces ten:

  • wymaga specjalnego planowania od samego początku inwestycji;
  • wymaga wysokich umiejętności (wiedzy na temat efektywności energetycznej i oddziaływania na środowisko) i dobrej komunikacji w zespole;
  • prowadzi do zaawansowanej integracji i współdziałania systemów budynku;
  • wykorzystuje nowoczesne narzędzia symulacyjne tam, gdzie mają one zastosowanie.

Zastosowanie projektowania zintegrowanego prowadzi do osiągnięcia niskiego zapotrzebowania na energię i obniżenia kosztów eksploatacyjnych przy bardzo niskim lub nawet zerowym dodatkowym nakładzie kapitałowym.

NAPE oferuje wsparcie dla inwestorów w opracowaniu projektu budynku o wyjątkowych właściwościach użytkowych, począwszy od etapu planowania inwestycji. Wykonujemy przedinwestycyjne analizy energetyczne i ekonomiczne tak, aby zaprojektowany budynek spełniał wszystkie wymagania inwestora, a nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne były jak najniższe. Nasze działania opierają się na strategii projektowania zgodnej z Piramidą Trias Energetica.

Analizy Energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynku jest jednym z najważniejszych parametrów wpływających na zużycie energii i koszty eksploatacyjne. Wykonanie symulacji energetycznej budynku pozwala na szczegółową analizę koncepcji technicznych nowych budynków i wariantów modernizacji budynków istniejących.

NAPE wykonuje symulacje uwzględniające rozwiązania konstrukcyjne oraz zastosowane systemy instalacyjne, mające wpływ na zużycie energii w budynku.

Odnawialne i Alternatywne Źródła Energii

Instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych są coraz częściej stosowane w budownictwie. Tylko prawidłowe dobranie systemu, uwzględniające charakterystykę danego obiektu, pozwala na efektywne wykorzystanie energii odnawialnej.

NAPE specjalizuje się w odpowiednim doborze systemów, tak aby w najbardziej efektywny sposób wykorzystać lokalne zasoby energii odnawialnej oraz przedstawia dostępne programy uzyskania wsparcia finansowego.

W tym celu posługujemy się kompleksową autorską metodą analizy zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Komfort

Komfort wewnętrzny w pomieszczeniach zależy od zastosowanych rozwiązań architektonicznych oraz instalacji technicznych.

NAPE wykonuje analizy będące podstawą formułowania wniosków dotyczących wprowadzenia zmian rozwiązań architektoniczno – instalacyjnych i ich wpływu na zapotrzebowanie na energię oraz komfort wewnętrzny. Obliczenia wykonane są przy zastosowaniu oprogramowania CFD (Computational Fluid Dynamics - numeryczna mechanika płynów).

Analiza Zacienienia i Oświetlenia Naturalnego

Badania wpływu otoczenia na zacienienie budynku oraz zastosowania ruchomych elementów zacieniających i związane z tym zmiany w zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia są niezbędnym elementem w projektowaniu energooszczędnych budynków.

NAPE wykonuje analizy pozwalające na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu zacienienia fasad oraz zaleceń utrzymania wymaganych parametrów jakości środowiska wewnętrznego.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

tel.: 48-22-50-54-661, 48-22-50-54-654
faks: 48-22-825-86-70
adres: Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
e-mail: nape@nape.pl