Strona główna>Oferta>Optymalizacja systemu BMS

Optymalizacja systemu BMS

W budynkach zarządzanych przez system BMS Istnieje szereg obszarów, których optymalizacja pozwala na osiągnięcie znaczących oszczędności ekonomicznych w sposób niemal bezinwestycyjny.

Przykładem może być:

  • Optymalizacja nastaw eksploatacyjnych (temperatura, wilgotność, gęstość strumienia oświetleniowego) w systemie BMS.
  • Wykorzystanie, lub stworzenie funkcjonalności systemu BMS w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń HVAC.
  • Optymalizacja algorytmów sterujących urządzeniami HVAC w ramach systemu BMS.
  • Integracja funkcjonujących w budynku systemów (kontrola dostępu, HVAC, BMS) w sposób poprawiający efektywność energetyczną całego obiektu.
  • Optymalizacja taryf zakupowych oraz mocy zamówionych na poszczególnych punktach poboru energii elektrycznej, gazu ziemnego, itp.

 

Więcej informacji nt. Audytu energetycznego budynku z uwzględnieniem efektywności energetycznej systemu BMS


W celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb oraz jej wyceny prosimy o kontakt:

Tomasz Kułakowski

tkulakowski@nape.pl

22 505-47-46