Strona główna>Oferta>Optymalizacja systemu BMS>Optymalizacja systemu BMS - rozszerzony opis

Optymalizacja systemu BMS - rozszerzony opis

Od blisko 20 lat Narodowa Agencja Poszanowania Energii działa z powodzeniem jako wiodąca firma doradcza w branży efektywności energetycznej. Nasze doświadczenie wypracowane podczas współpracy m.in. z zarządcami obiektów biurowych oraz użyteczności publicznej wskazuje, że w wielu nowoczesnych budynkach, również certyfikowanych wg. standardów BREEAM lub LEED, istnieje szereg obszarów, których optymalizacja pozwala na osiągnięcie znaczących oszczędności ekonomicznych w sposób niemal bezinwestycyjny. Przykładem może być:

 • Optymalizacja nastaw eksploatacyjnych (temperatura, wilgotność, gęstość strumienia oświetleniowego) w systemie BMS.
 • Wykorzystanie, lub stworzenie funkcjonalności systemu BMS w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń HVAC.
 • Optymalizacja algorytmów sterujących urządzeniami HVAC w ramach systemu BMS.
 • Integracja funkcjonujących w budynku systemów (kontrola dostępu, HVAC, BMS) w sposób poprawiający efektywność energetyczną całego obiektu.
 • Optymalizacja taryf zakupowych oraz mocy zamówionych na poszczególnych punktach poboru energii elektrycznej, gazu ziemnego, itp.

Proponujemy Państwu współpracę mającą na celu wytypowanie działań, które przy minimalnych nakładach inwestycyjnych pozwolą na poprawę efektywności energetycznej. Wynikiem audytu będzie raport obejmujący przede wszystkim kompleksową ocenę energetyczną i ekonomiczną potencjalnych usprawnień w obszarze automatyki budynkowej, który może stanowić podstawę lub załącznik do planu inwestycyjnego obiektu.

W większości podobnych analiz jakie mieliśmy okazję przeprowadzić, potencjalne oszczędności wynikające z audytu pozwoliły na zwrot nakładów inwestycyjnych (wraz z kosztami audytu) już w pierwszym roku po wdrożeniu modernizacji.

Zakres i dokładność audytu dostosowujemy indywidualnie dla każdego odbiorcy. Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizy obejmujące całą kubaturę ogrzewaną, jedynie części wspólne, bądź poszczególne strefy najemców. Poniżej zamieszczono typowy harmonogram prac:

 • Wizja lokalna oraz szczegółowa ankieta dotycząca obecnie funkcjonującego systemu przeprowadzona z zarządcą budynku oraz serwisem technicznym.
 • Opracowanie listy proponowanych analiz wraz z szacunkową oceną opłacalności poszczególnych działań.
 • Konsultacje z Zamawiającym w celu wyboru działań, które zostaną objęte analizami szczegółowymi.
 • Analizy szczegółowe.
 • Prezentacja wyników.

Analizy prowadzone zostaną z wykorzystaniem najnowszej wiedzy oraz najlepszych dostępnych narzędzi obliczeniowych takich jak np. symulacje dynamiczne z uwzględnieniem obiektów zacieniających pozwalające na zasymulowanie instalacji wewnętrznych. Wykorzystywane są do tego modele obliczeniowe z uwzględnieniem symulowanego systemu HVAC np. przy wykorzystaniu programu Design Builder.

 

Przy okazji wyżej opisanych analiz, audytem mogą być również objęte planowane działania inwestycyjne wraz z wyborem wariantu optymalnego, np.:

 • Modernizacji instalacji oświetlenia.
 • Modernizacji systemów automatyki kotłowej.
 • Wymiany napędów elektrycznych.
 • Wymiany, lub modernizacji komponentów budowlanych (drzwi, okna, docieplenie ścian, itp.)
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii - OZE (instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne), lub niekonwencjonalne źródła energii (pompy ciepła, agregaty kogeneracyjne lub trigeneracyjne, itp.)

Nasze doświadczenia w wykonywaniu audytów energetycznych z uwzględnieniem audytu BMS:

 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Warsaw Spire sp. z o.o., Pl. Europejski 2 S.K.A. – audyt budynku C kompleksu Warsaw Spire
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa CA IMMO Real Estate Management sp. z o.o.  Pl.Europejski 6 S.K.A. – audyt budynku B kompleksu Warsaw Spire
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ghelamco GP 12 sp. z o.o. Pl. Europejski 1 S.K.A. – audyt budynku A kompleksu Warsaw Spire
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa VIG Fund a.s. – audyt budynków Libra (ul. Daimlera 2) oraz Jasna 26 (ul. Jasna 26)
 • Audyt przedsiębiorstwa Spectrum Tower sp. z o.o., ul. Twarda 18 - audyt obiektu Spectrum Tower
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Ghelamco Gp 8 Sp. z o.o. Dahlia Spółka Komandytowo Akcyjna. – audyt budynku Wołoska 24

W celu dostosowania oferty do Państwa potrzeb oraz jej wyceny prosimy o kontakt:
mgr inż. Tomasz Kułakowski
tel.: 698 325 652
e-mail: tkulakowski@nape.pl