Strona główna>Informacje>Świadectwa>Podstawy prawne

Podstawy prawne

Podstawy prawne systemu świadectw energetycznych stanowią w Polsce:

Kiedy?

Zgodnie z Ustawą obowiązek sporządzenia świadectwa dotyczy budynku lub części budynku:

  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
  • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • wynajmowanego.

Ustawa określa ponadto, że nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności (10 lat od momentu wystawienia) lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna (dotyczy to na pewno przypadku termomodernizacji budynku).

Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku i udostępnić je nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu.

Szczególne wymaganie ustawa określa w przypadku opracowania świadectwa budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Ma to być element edukacji społecznej i promocji energooszczędności.