Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna

Ustawa wprowadza dodatkowo pojęcie premii kompensacyjnej, która przysługuje osobie fizycznej, która w dniu 25.04.2005 roku była właścicielem bądź spadkobiercą budynku mieszkalnego (lub został spadkobiercą po tym dniu) z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym.

Premia ta jest przeznaczona na spłatę części kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego (budynku wielo- lub jednorodzinnego).