Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Premia remontowa

Premia remontowa

Premia ta może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytku przed 14.08.1961 roku.

W rozumieniu zapisów Ustawy inwestorem, który ma prawo starać o przyznanie premii jest:

  • osoba fizyczna,
  • spółdzielnia mieszkaniowa,
  • towarzystwo budownictwa społecznego,
  • wspólnota mieszkaniowa z większościowym udziałem osób fizycznych

Premia remontowa przysługuje jeżeli:

  1. przedsięwzięcie prowadzi do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej o co najmniej 10% I
  2. wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia mieści się w przedziale 0,05 – 0,70, przy czym jeżeli wskaźnik ten przekracza 0,3 to zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię musi wynosić co najmniej 25%.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.