Strona główna>Oferta>Analizy przedinwestycyjne>Program komputerowy do analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Program komputerowy do analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. opracowała narzędzie, za pomocą którego można przeprowadzić analizę zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii w budynku.  Wygenerowany za pomocą aplikacji raport może być wykorzystany w celu udokumentowania przeprowadzonej analizy, co jest obowiązkowe przy tworzeniu projektu budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 762), nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy techniczno – ekonomicznej zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii dla wszystkich nowo wznoszonych budynków.
Aplikacja jest przeznaczona dla projektantów instalacji, architektów i audytorów energetycznych. Zalety aplikacji aoze.pl:

 • raporty zgodne z rozporządzeniem
 • możliwość wprowadzania aktualnych taryf paliw i nośników energii
 • możliwość analizy od jednego do pięciu systemów alternatywnych i/lub hybrydowych
 • możliwość analizy źródeł ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej
 • możliwość wprowadzenia układów kogeneracyjnych
 • szerszy zakres niż wymagany rozporządzeniem
 • wiarygodność wyników obliczeń i możliwość wykorzystania przy projektowaniu
 • zawsze aktualne algorytmy, zgodne z obowiązującymi przepisami
 • obliczenia można wykonywać dowolną ilość razy za darmo, opłata pobierana dopiero przy drukowaniu raportu
 • 14,90zł za pojedynczy raport, 10zł przy zakupie w pakiecie
 • zdalny dostęp do programu i danych z każdego miejsca
 • przechowywanie kopii zapasowych raportów.

Korzystania z aplikacji aoze.pl można się nauczyć samemu, korzystając z podpowiedzi umieszczonych na stronie.

Więcej informacji na temat aplikacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.aoze.pl lub pisząc na adres: aoze@aoze.pl

Zapraszamy do wypróbowania naszego programu.