Strona główna>Projekty>Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

 

Nazwa projektu Logo Okres trwania projektu Źródło finansowania Tematyka
DREEAM: Demonstracja zintegrowanego podejścia do modernizacji budynków mieszkalnych 2015-2019 Horyzont 2020 Komisja Europejska Zintegrowane podejście do modernizacji budynków mieszkalnych
RentalCal 2015-2018 Horyzont 2020 Komisja Europejska Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym
Bulding Market Brief (BMB)   2018-2019 Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC   Krajowe uwarunkowania sektora budowlanego i wskaźniki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy krajami
EU Public Building Retrofit Platform (EU-PUBREP)   2018 Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC Modernizacja budynków użyteczności publicznej
System kontraktowania energetycznego celu stymulowania głębokiej modernicazji budynków w miastach ( projekt w ramach City Finance Lab - First Full Cycle (CFC) )   2018 Unia Europejska za pośrednictwem inicjatywy Climate-KIC EPC dla polskich samorządów
EMPI " Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001" 2016-2017 Norewski Mechanizm Finansowy 2009-2014, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001
RENEW SCHOOL 2014-2017 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna budynków
MŚP Energy CheckUp 2014-2017 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna MŚP
BioEnergy Farm 2 2014-2016 Inteligentna Energia dla Europy Mikro biogazownie rolnicze
ZEBRA2020 - Nearly-Zero Energy Building Strategy 2020 2014-2016 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna budynków
RenoValue 2014-2015 Inteligentna Energia dla Europy Efektywność energetyczna w wycenie nieruchomości
Ecolabel 2013-2016 7 Program Ramowy (Komisja Europejska) Ecolabelling, analiza dróg i projektów drogowych w cyklu życia
MATRID 2012-2015 Inteligentna Energia - Europa Zintegrowane projektowanie
UMBRELLA Business Model Innovation for High Performance Buildings Supported by Whole Life Cycle Optimisation 2012-2015 7 Program Ramowy Efektywność energetyczna budynków
LiCEA - Audyty energetyczne w cyklu życia 2012-2014 Program dla Europy Środkowej Audyty energetyczne MŚP
ICE-WISH Zademonstrowanie obniżania zużycia energii i wody w budynkach socjalnych poprzez inteligentne systemy kontroli 2011-2014 Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) Promocja efektywności energetycznej
Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF 2011-2014 PolSEFF   Finansowanie przedsięwzięć
BioEnergyFarm 2010-2013 Inteligentna Energia - Europa Bioenergia w rolnictwie
Program edukacyjno-informacyjny "Dom Przyjazny" 2002-2012 Ministerstwo Infrastruktury, partnerzy projektu Promocja efektywności energetycznej
NORTH PASS Promocja budownictwa niskoenergetycznego na północnoeuropejskich rynkach budowlanych 2009-2012 Inteligentna Energia - Europa Budynki niskoenergetyczne
TABULA Typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej 2009-2012 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków
Weryfikacja rezultatów projektu “Bucharest S1 thermal rehabilitation”   2012 Europejski Bank Inwestycyjny Termomodernizacja budynków
Projekt Efektywności Energetycznej GEF POLSKA   2010-2012 Bank Światowy i BGK

Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
System Zielonych Inwestycji - GIS 2011-2012   2011-2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie przedsięwzięć
PROMOTION 3E Promocja energooszczędnego sprzętu AGD w krajach Europy 2008-2011 Inteligentna Energia - Europa /upload/Inteligentna_Energia_Europa.png Efektywność energetyczna
Opracowanie wstępnego wniosku do EBI ELENA   2011 M.St. Warszawa Finansowanie przedsięwzięć
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku   2009-2011 M.St. Warszawa Planowanie energetyczne
Analiza dotycząca programu wspierania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii w M.St. Warszawa   2010 M.St. Warszawa Inwestycje w odnawialne źródła energii
BUILD UP Europejski portal poświęcony efektywności energetycznej budynków 2009-2010 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków
Analiza techniczna i ekonomiczna projektu zakupu elektrociepłowni w Przeworsku przez PGE Energia Odnawialna S.A.   2009-2010 PGE Energia Odnawialna S.A. Inwestycje w elektroenergetyce
ASIEPI Ocena i poprawa wprowadzania dyrektywy EPBD 2007-2010 Inteligentna Energia - Europa Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej
PolySMART Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła dla klimatyzacji i instalacji chłodniczych małej i średniej skali 2006-2010 6 Program Ramowy Poligeneracja energii
Ekologiczna Rewitalizacja Politechniki Warszawskiej   2008-2009 Inicjatywa JASPERS Modernizacja budynków
INTEND Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych – ZSE – w budynkach użyteczności publicznej   2006-2009 Inteligentna Energia - Europa Zintegrowane systemy energetyczne
Audyt energetyczny zakładu EKK WAGON   2008 Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Modernizacja budynków produkcyjnych
BEST RESULT Promocja technologii i systemów energetycznych dla budownictwa opartych o paliwa odnawialne link 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Energia odnawialna
GROUND REACH Osiągniecie celów protokółu z Kioto poprzez powszechne stosowanie gruntowych pomp ciepła w budownictwie 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Gruntowe pompy ciepła
DATAMINE Ocena wskaźników energetycznych wykorzystywanych przy certyfikacji energetycznej budynków 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Charakterystyka energetyczna budynków
GREEN IT Inicjatywa na rzecz promocji eko-wyrobów w przemyśle budowlanym 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Etykiety energetyczne
SUMMERHEAT Wykorzystanie latem ciepła produkowanego w kogeneracji 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Efektywność systemów ciepłowniczych
INOFIN Innowacyjne schematy finansowania modernizacji budynków komunalnych w Zjednoczonej Europie link 2006-2008 Inteligentna Energia - Europa Finansowanie przedsięwzięć
EPBD Platform - Platforma na rzecz wspierania Dyrektywy EPBD 2005-2008 Komisja Europejska Wdrażanie europejskich aktów prawnych
GREEN CITY BUILDINGS   2005-2008 Inteligentna Energia - Europa Zrównoważone budownictwo
BEEN Sieć wspierająca efektywność energetyczną w zasobach mieszkaniowych państw rejonu Morza Bałtyckiego 2005-2007 INTERREG III BSR Modernizacja budynków
Wdrażanie Dyrektywy EPBD   2005 Polski rząd   Transpozycja europejskich aktów prawnych
Modernizacja sieci ciepłowniczej w Mołdawii   2002 USAiD   Modernizacja sieci ciepłowniczych