Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Przedsięwzięcia remontowe

Przedsięwzięcia remontowe

W ramach audytu remontowego można rozpatrywać przedsięwzięcia, które poprawiają stan techniczny budynku i nie mogą być zrealizowane w ramach premii termomodernizacyjnej, np.:

  • wymianę dźwigów,
  • remont klatek schodowych,
  • wymianę instalacji elektrycznej.

Kredyt zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia remontowego nie może być przeznaczony na:

  • remont lokali, z wyjątkiem wymiany okien lub remont balkonów (w budynkach wielorodzinnych),
  • prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku,
  • sfinansowanie prac, na które:
    - zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa,
    - uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.