Strona główna>Informacje>Termomodernizacja>Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne

W ramach audytu energetycznego mogą być rozpatrywane wszystkie przedsięwzięcia, które:

1. prowadzą do zmniejszenia zużycia lub start energii, np:

 • docieplanie (ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami),
 • wymiana lub remont okien,
 • zainstalowanie zaworów termostatycznych,
 • zaizolowanie przewodów,
 • zastosowanie automatyki pogodowej,
 • modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zastosowanie wentylacji mechanicznej,

2. powodują zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania energii, np.

 • zamiana źródła energii,
 • zamiana nośnika energii,

3. zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, np.

 • zastosowanie kolektorów słonecznych.

Kredyt, zaciągnięty na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie może być przeznaczony na sfinansowanie prac, na które:

 • zaciągnięto inny kredyt, do którego przyznana została premia termomodernizacyjna lub remontowa,
 • uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.