Strona główna>Wydawnictwa>Przegląd prasy

Przegląd prasy

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11-17 lipca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nowe prawo energetyczne w Niemczech, największa w USA dachowa instalacja PV, Ministerstwo Środowiska proponuje zmiany w dyrektywie o handlu uprawnieniami do emisji CO2, KE postawiła warunek w sprawie budowy Nord Stream 2, informacje nt. projektu elektrowni jądrowej Hinkley Point w Wielkiej Brytanii, ruszył największy w Europie projekt dotyczący wykorzystania magazynów energii na skalę przemysłową oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4-10 lipca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: sytuacja biogazowni w Polsce po wejściu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o malejących kosztach produkcji energii z morskich farm wiatrowych, o alarmującej emisyjności szkodliwych substancji przez polski elektrownie węglowe, o współpracy Polski z USA w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, o światowych postępach w branży magazynowania energii elektrycznej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 27 czerwca - 3 lipca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nowelizacja ustawy o OZE w Polsce została podpisana prezydenta, W Niemczech zainstalowano najwyższą turbinę wiatrową na świecie, rosną prognozy cen węgla, rozmowa z prof. Janem Popczykiem o ustawie OZE oraz o potrzebach polskiego rynku elektroenergetycznego, dziewięć sposobów według BPIE na zwiększenie skuteczności wdrażania zaleceń zawartych w dyrektywie EPBD oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 13-26 czerwca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nowelizacja ustawy o OZE w Polsce czeka już tylko na podpis prezydenta, podpisano za to ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, NFOŚiGW ogłosił nową ofertę programów priorytetowych na 2016 rok, zakończyła się pierwsza komercyjna dostawa LNG do Terminalu w Świnoujściu, w Polsce zrealizowano pierwszą fazę rozwoju programu jądrowego, nowy rekord sprawności modułu polikrystalicznego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 6-12 czerwca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nowe szkolenia w NFOŚiGW, w Sejmie uchwalono Ustawę o odnawialnych źródłach energii, natomiast w Senacie zostały przyjęte Ustawa o efektywności energetycznej oraz ustawa „wiatrakowa”, światowe zużycie węgla najniższe od 1980 roku, powstanie Centralny System Wymiany Informacji, wspólny dla pięciu dystrybutorów energii elektrycznej, polski Rząd chce rozwinąć rynek samochodów elektrycznych w Polsce oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 30 maja - 5 czerwca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: nabory w NFOŚiGW na działania zmniejszające emisyjność gospodarki, o pojawiających się wątpliwościach w sprawie ustawy „wiatrakowej”, o historycznym minimum wartości świadectw pochodzenia energii z OZE na TGE, o terminie ratyfikacji przez UE porozumienia klimatycznego z Paryża, o odebraniu od wykonawcy terminalu w Świnoujściu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 23-29 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o najnowszych poprawkach wniesionych do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, raport dotyczący zatrudnienia w sektorze OZE, raport Wyższego Urzędu Górniczego nt. bezpieczeństwa w polskich kopalniach, informacje o planach Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) budowy w Polsce badawczego reaktora jądrowego nowej generacji oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 16-22 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: o nieodrzuceniu w pierwszym czytaniu w Sejmie nowelizacji ustawy OZE, o uchwaleniu ustawy odległościowej oraz ustawy o efektywności energetycznej, analizy dotyczące szans Polski na osiągnięcie celu 15% OZE do 2020 roku, o planach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) na połączenie ze sobą wybranych kopalń, o nowych planach Komisji Europejskiej dotyczących strategii dla energetyki jądrowej na terenie UE oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 9-15 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: komentarze dotyczące projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o nowym rekordzie sprawności modułu fotowoltaicznego z perowskitu, wyniki raportu NIK dotyczącego inwestycji wiatrowych w Polsce, wyniki raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o najbardziej zanieczyszczonych miastach w Europie, informacja nt. przekroczenia bariery 40 GW mocy całego polskiego systemu energetycznego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 2-8 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o pojawieniu się projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, o starcie nowego ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i OŹE, raport nt. stanu zanieczyszczenia powietrza w 2015 r., o planach budowy największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej, najnowsze informacje dotyczące samochodów elektrycznych oraz magazynów energii oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 25 kwietnia – 1 maja 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o rozwiązaniach zawartych w nowelizacji Ustawy o OZE, podsumowanie kontroli NIK-u dotyczącej elektrowni wiatrowych, o jednej z największych dachowych instalacji PV w Europie, która powstała w Bydgoszczy, o polskiej propozycji do unijnego systemu handlu emisjami, o rozpoczęciu działalności Polskiej Grupy Górniczej, o otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie przez Terminal LNG w Świnoujściu oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 18-24 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje o podpisaniu porozumienia klimatycznego w Nowym Jorku, o terminie ogłoszenia nowelizacji Ustawy o OZE, a także o terminie oficjalnego utworzenia Polskiej Grupy Górniczej, o duńsko-polskich rozmowach o przyszłości planowanego gazociągu Baltic Pipe, o największej na świecie pływającej elektrowni fotowoltaicznej  oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 11-17 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: termin podania nowelizacji Ustawy o OZE, komentarze dotyczące projektu ustawy odległościowej dla wiatraków, dane dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, dyskusje na temat porozumienia klimatycznego COP 21 z Paryża, wstępne porozumienie Rządu z górnikami,  wywiad z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewski na temat sytuacji energetycznej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 4-10 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: spekulacje na temat nowej Ustawy OZE, informacje nt. nowo powstałego Porozumienia Branży Fotowoltaicznej, raport dotyczący rekordowych inwestycji w OZE, o rozpoczęciu działalności Terminalu Naftowego PERN w Gdańsku, o rekordowo niskich cenach gazu, o tym co stanie się, jeśli Polska nie osiągnie celu OZE na 2020 r. o tym w jakim stopniu termomodernizacja budynków w Polsce może zmniejszyć generacją szkodliwych substancji do powietrza oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 28 marca – 3 kwietnia 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: opinie i komentarze dotyczące projektu Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, najnowszy raport dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie, informacje nt. przejęcia przez ME nadzoru nad spółkami energetycznymi w Polsce, o audycie w Kompanii Węglowej, o porozumieniu USA i Chin w sprawie współpracy w zwalczaniu terroryzmu nuklearnego oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 21 – 27 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: komunikat NFOŚiGW dementujący nieprawdziwe informacje na jego temat,  o mikroklastrach energetycznych w Polsce, opinia Sądu Najwyższego dotycząca projektu Ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, najważniejsze „liczby” dotyczące energetyki wiatrowej w Polsce, o problemach największej elektrowni słonecznej na świecie, o propozycjach oszczędności w Kompanii Węglowej oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 14 – 20 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje dotyczące ustawy odległościowej dla wiatraków, nowe propozycje Ministerstwa Energii dla prosumentów, o korzyściach związanych ze zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym, wyniki audytu w Kompanii Węglowej, o wzroście cen ropy naftowej, o nowych taryfach gazowych, o największym na świecie systemie magazynowania energii w technologii Li-NMC oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 7 – 13 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: informacje dotycząca programu RYŚ, najnowszą propozycję Ministerstwa Energii w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, porównanie efektywności polskich elektrowni wiatrowych z innymi europejskimi, o 5 rocznicy katastrofy w Fukushimie oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 29 lutego – 6 marca 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, komentarze dotyczące nowych zapisów z projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, pierwszy moduł wykonany z perowskitu, unijne decyzje po szczycie klimatycznym w Paryżu  oraz wiele innych informacji z Polski i świata.

Zapraszamy na podsumowanie najważniejszych wiadomości z dziedziny energii oraz zasobów w Polsce i na świecie z okresu 22-28 lutego 2016. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy między innymi: raport z działalności pierwszych 100 dni działań Ministerstwa Energii, kolejne rekordy sprawności ogniw i modułów fotowoltaicznych, największy w Europie lądowy projekt wiatrowy, pięcioletnia prognoza dla rynku ropy oraz wiele innych informacji z Polski i świata.