Strona główna>Oferta>Raport zrównoważonego rozwoju miasta wg. PN-ISO 37120 - NOWOŚĆ

Raport zrównoważonego rozwoju miasta wg. PN-ISO 37120 - NOWOŚĆ

Cel

Celem raportu zrównoważonego rozwoju miasta jest informowanie interesariuszy, przede wszystkim mieszkańców i inwestorów, o stanie rozwoju miasta, usługach miejskich i jakości życia. Raport ten pokazuje odpowiedzialność władz miasta za wpływ wywierany przez ich działania na społeczeństwo i środowisko. Coroczne raportowanie wskaźników rozwoju inteligentnych miast wg normy ISO 37120 pozwala władzom dużych i małych miast monitorować postępy, mierzyć skuteczność działań i chwalić się poprawą jakości życia mieszkańców, dbałością o środowisko i innowacjami. Uzyskanie certyfikatu inteligentnego miasta World Council on City Data lub Polski Komitet Normalizacyjny uwiarygadnia raport i umożliwia porównywanie miast między sobą w skali krajowej i międzynarodowej oraz pomaga budować wizerunek odpowiedzialnie zarządzanej i przejrzystej instytucji, co ma znaczenie w kontaktach z potencjalnymi inwestorami i staraniach o Fundusze Europejskie.

Zakres

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast ISO 37120 dotyczą 17 obszarów: ekonomia, edukacja, energia, środowisko, finanse, straż pożarna i reagowanie kryzysowe, zarządzanie, zdrowie, rekreacja, bezpieczeństwo, schronienie, odpady stałe, telekomunikacja i innowacja, transport, urbanistyka, ścieki, woda i kanalizacja. Podzielono je na 46 podstawowych i 54 dodatkowych. W zależności od tego, ile wskaźników zaraportuje dane miasto, certyfikacja odbywa się na poziomie aspirującym, brązowym, srebrnym, złotym lub platynowym.

Oferujemy:

  • opracowanie merytoryczne raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o wybrane standardy
  • określenie źródeł danych
  • obliczenie wskaźników zgodnie z metodyką podaną w normie PN-ISO 37120:2015-03
  • sprawozdanie dotyczące procesu raportowania
  • wypełnienie zgłoszenia do instytucji certyfikującej (World Council on City Data lub Polski Komitet Normalizacyjny)
  • wsparcie w trakcie procedury certyfikacyjnej
  • nadzór nad publikacją raportu zrównoważonego rozwoju

Metodyka

  • PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia
  • PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
  • Standard AA1000 Zasady Odpowiedzialności

Referencje

Wsparcie dla m.st. Warszawy w certyfikacji World Council on City Data na poziomie platynowym w 2018 roku

Kontakt

Anna Konczak

e-mail: akonczak@zaraportowane.plnape@nape.pl

 

OFERTA