Strona główna>Oferta>Raport zrównoważonego rozwoju (wpływu) organizacji - NOWOŚĆ

Raport zrównoważonego rozwoju (wpływu) organizacji - NOWOŚĆ

Cel

Celem raportu zrównoważonego rozwoju (wpływu) jest informowanie interesariuszy organizacji o wpływie jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Coroczne raportowanie wybranych wskaźników, które pokazują ten wpływ, pozwala mierzyć skuteczność działań i monitorować postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Raport wzmacnia wizerunek odpowiedzialnej i przejrzystej organizacji, co ma znaczenie w kontaktach z partnerami biznesowymi, darczyńcami i instytucjami finansowymi oraz stanowi atut w przetargach i konkursach grantowych. 

Zakres

  • opracowanie merytoryczne raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o wybrane standardy
  • mapowanie interesariuszy organizacji
  • weryfikacja istotności tematów raportu
  • obliczenie wskaźników zgodnie z metodyką wybranego standardu raportowania
  • sprawozdanie dotyczące procesu raportowania
  • wsparcie w trakcie ewentualnej zewnętrznej weryfikacji raportu
  • nadzór nad publikacją raportu zrównoważonego rozwoju

Metodyka

  • Standardy raportowania o zrównoważonym rozwoju Global Reporting Initiative (GRI)
  • PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
  • Standard AA1000 Zasady Odpowiedzialności

Referencje

Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Poszanowania Energii
Wsparcie raportowania zrównoważonego rozwoju przez m.st. Warszawa

Kontakt

Anna Konczak

e-mail: akonczak@zaraportowane.plnape@nape.pl