Strona główna>Oferta>Audyt energetyczny przedsiębiorstwa>Szczegółowe analizy energetyczne

Szczegółowe analizy energetyczne

W ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub jako osobne zlecenia wykonujemy następujące analizy szczegółowe:

 • Szczegółowa analiza zasobów i jakości ciepła odpadowego oraz możliwości jego wykorzystania. W zakładzie, w wyniku realizowanych procesów produkcyjnych, powstaje ciepło odpadowe o różnych parametrach. W ramach audytu oceniona może być wielkość zasobów ciepła odpadowego, ich zmienność oraz temperatura nośników ciepła. W oparciu o uzyskane dane oraz wyniki analiz dla budynków oraz potrzeb cieplnych instalacji technologicznych zostanie opracowana analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego.
 • Szczegółowa analiza kompleksowej modernizacji oświetlenia.
 • Ocena efektywności pracy instalacji sprężonego powietrza na podstawie pomiarów na sprężarkowni.
 • Badania termowizyjne budynków oraz instalacji technicznych w zakresie diagnostyki energetycznej.
 • Pomiary elektryczne charakterystyki pracy urządzeń o istotnym poborze energii elektrycznej.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej systemów chłodniczych.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej źródeł ciepła.
 • Szczegółowa analiza efektywności energetycznej stacji transformatorowych.
 • Szczegółowa analiza możliwości zastosowania wybranego odnawialnego źródła energii (PV, kolektory, pompy ciepła, kotły na biomasę, kogeneracja na biomasę, siłownie wiatrowe, etc.).
 • Analiza techniczno-ekonomiczna optymalizacji kosztów zakupu gazu lub energii elektrycznej.
 • Audyt efektywności energetycznej dla wybranego przez Zamawiającego przedsięwzięcia przeprowadzony w trybie ustawy o efektywności energetycznej (umożliwiające Zamawiającemu pozyskanie dodatkowego dofinansowania przy realizacji inwestycji).
 • Szczegółowa analiza energetyczna sieci ciepłowniczej. Celem której jest określenie stanu technicznego oraz sposobu eksploatacji urządzeń ciepłowniczych. Analiza sieci obejmie ocenę stanu systemu dystrybucji ciepła na terenie zakładu z oszacowaniem opłacalności jego modernizacji.
 • Inne szczegółowe analizy do uzgodnienia.