Strona główna>O NAPE>IBP>Oferta IBP>Szkolenia IBP

Szkolenia IBP

Instytut Budynków Pasywnych organizuje cykliczne szkolenia, których celem jest szerzenie idei budownictwa pasywnego, zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi technologiami pozwalającymi osiągnąć standard pasywny oraz z narzędziami wspierającymi prace projektowe (program PHPP). Zakres oraz miejsce prowadzenia szkoleń może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Instytut prowadzi również szkolenia dla wykonawców. Szkolenia te mają na  celu zapoznanie ich ze standardem pasywnym i energooszczędnym. Odpowiednie wykonanie poszczególnych elementów konstrukcji budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło jest bardzo istotne. Jedynie profesjonalni , odpowiednio przeszkoleni wykonawcy zapewnią odpowiednią jakość budynku i zachowanie parametrów założonych w projekcie.

Eksperci Instytutu Budynków Pasywnych prowadzą również szkolenia w zakresie audytingu energetycznego, metodyki sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz ochrony cieplnej budynku.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia zorganizowane przez Instytut Budynków pasywnych we współpracy ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Szkolenie było poświęcone technologii budownictwa pasywnego. Słuchaczami szkolenia byli audytorzy energetyczni.